ПРОЈЕКТИ


Домаћи пројекти:

 1. Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Руководилац пројекта: др Зоран Миливојевић.
 2. Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – ЕН-ЕЦО – Руководилац пројекта: др Дејан Благојевић.
 3. Принципи енергетске ефикасности у домаћинствима и упутства за уштеду енергије – Руководилац пројекта: др Александра Боричић.

Међународни пројекти:

 1. Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
  Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
  Трајање: 2018 – 2021.
  Интернет страница пројекта: www.trafsaf.pr.ac.rs / www.vtsnis.edu.rs/trafsaf/

Домаћи пројекти који су реализовани:

 1. Пројекат „Научи ме“, Општина Медијана.
 2. Пројекат: „Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш.

 3. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица.

 4. Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.

 5. Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.

 6. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље.

 7. Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица.

 8. Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш.

 9. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље.

 10. Упоредна анализа система рехабилитације возаца у Европи и свету са препорукама унапредења постојецег система рехабилитације возаца у Републици Србији.

 11. Утврдивање образовне потребе лиценцираних инструктора возње-истразивање тренутног нивоа знања и вестина у односу на неопходне компетенције.

 12. Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша.

 13. Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 kV od TC 110/35/10 kV “Власотинце” до будуће TC 35/10 kV “Горњи орах” у Тегошници и од исте до TC 35/10 kV “Састав река” у саставу река на државном путу 1 B реда бр. 39 и државном путу 2A реда бр. 231.

 14. Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10kV I 0,4kV “Циганско гробље” до STS 10/04kV “Цара Душана” у Лебану.


Међународни пројекти који су реализовани:

Ерасмус+

 1. 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Темпус

 1. 158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
 2. 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
 3. 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education.
 4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

IPA

 1. Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region.