ПРОЈЕКТИ

Међународни пројекти:

 1. Еразмус + пројекат: KA 220 HED Стратешка партнерства у области високог образовања под називом „Development of green energy competences for energy stability“ односно „GREENES“.
 2. Међународни пројекат Think-Apply-Share 2021-2-IT02-KA210-SCH-000047847 у оквиру малих партнерстава Еразмус  програма

 

Домаћи пројекти који су реализовани:

 1. Унапређење Лабораторије напредних технологија у циљу побољшања услова образовања студената“ који је финансирала компанија ДИС у оквиру програма „Знање зна будућност 2021“.
 2. Израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода на Ртњу<
 3. Израда електронских пасоша за објекте у јавној својини
 4. Израда локалног плана управљања отпадом за период од 2022-2032 године за општину Бољевац
 5. Вештачење за потребе Основног суда у Крушевцу у предмету број 4К бр. 469/20,
 6. Вештачење за потреба Основног суда у Крагујевцу у предмету број 12К-728/17
 7. Концепт одрживости пројектних резултата Еразумус + пројекта TRAFSAF
 8. Пројекат сарадње са компанијама LMB soft и LMB Europa
 9. Термовизијско снимање терена“ који је закључен са JKП „Медијана“
 10. Термално испитивање топловодних инсталација за потребе Општине Сента у дужини 16.6 км
 11. Термално испитивање топловодних инсталација за потребе предузећа Елгас Сента у дужини 7.7 км
 12. Откривање цурења на дистрибутивној мрежи путем дрона
 13. Пројекат техничког регулисања саобраћаја за територију општине Сокобања
 14. Теоријско и практично оспособљавање радника за рад у електроенергетским постројењима напона до 10кв
 15. Примена концепта зелених пракси у развоју програмских садржаја односно „GREENP“ који је финансирало Министарство просвете науке и технолошког развоја РС у оквиру програмске активности „Развој високог образовања
 16. Пројекат „Екологија будућности“.
 17. Пројекат „Научи ме“, Општина Медијана.
 18. Пројекат: „Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш.

 19. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица.

 20. Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.

 21. Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.

 22. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље.

 23. Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица.

 24. Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш.

 25. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље.

 26. Упоредна анализа система рехабилитације возаца у Европи и свету са препорукама унапредења постојецег система рехабилитације возаца у Републици Србији.

 27. Утврдивање образовне потребе лиценцираних инструктора возње-истразивање тренутног нивоа знања и вестина у односу на неопходне компетенције.

 28. Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша.

 29. Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 kV od TC 110/35/10 kV “Власотинце” до будуће TC 35/10 kV “Горњи орах” у Тегошници и од исте до TC 35/10 kV “Састав река” у саставу река на државном путу 1 B реда бр. 39 и државном путу 2A реда бр. 231.

 30. Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10kV I 0,4kV “Циганско гробље” до STS 10/04kV “Цара Душана” у Лебану.

 31. Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Руководилац пројекта: др Зоран Миливојевић.
 32. Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – ЕН-ЕЦО – Руководилац пројекта: др Дејан Благојевић.
 33. Принципи енергетске ефикасности у домаћинствима и упутства за уштеду енергије – Руководилац пројекта: др Александра Боричић.

 

Међународни пројекти који су реализовани:

Ерасмус+

 1. 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.
 2. Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
  Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
  Трајање: 2018 – 2021.
  Интернет страница пројекта: www.trafsaf.pr.ac.rs / www.vtsnis.edu.rs/trafsaf/

Темпус

 1. 158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
 2. 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
 3. 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education.
 4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

IPA

 1. Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region.