Политика квалитета

Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о студентској анкети
Летњи семестар школске 2022/2023.   Зимски семестар школске 2022/2023.
Летњи семестар школске 2021/2022.   Зимски семестар школске 2021/2022.
Летњи семестар школске 2020/2021.   Зимски семестар школске 2020/2021.
Летњи семестар школске 2019/2020.   Зимски семестар школске 2019/2020.
Летњи семестар школске 2018/2019.   Зимски семестар школске 2018/2019.
Летњи семестар школске 2017/2018.   Зимски семестар школске 2017/2018.
Летњи семестар школске 2016/2017   Зимски семестар школске 2016/2017
Летњи семестар школске 2015/2016   Зимски семестар школске 2014/2016
Летњи семестар школске 2014/2015   Зимски семестар школске 2014/2015
Летњи семестар школске 2013/2014   Зимски семестар школске 2013/2014
Летњи семестар школске 2012/2013   Зимски семестар школске 2012/2013
Летњи семестар школске 2011/2012   Зимски семестар школске 2011/2012

Одлика о именовању чланова првостепене комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената АТВСС

Информације о активностима које обезбеђују аутоматско праћење и периодичну проверу квалитета

1. Извод из Статута Академије (члан 159-161)
2. Правилник о самовредновању АТВСС
3. Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета АТВСС
4. Правилник о раду комисије за квалитет и самовредновање АТВСС
5. Стратегија обезбеђења квалитета
6.  Правилник о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника
7. Стратегија интернационализације
8. Стратегија комуникације с јавношћу