Акта Одсека Ниш


ОПШТА АКТА

Правилник о заштити података о личности (20.02.2020.)
  I – Модел обавештења о обради података
  II – Пристанак за обраду података
  III – Опозив пристанка за обраду података
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронског документа  АТВССС – Одсек Ниш (12.01.2022.)
Правилник о примени видео надзора којим се контролише приступ у служби простор АТВССС – Одсек Ниш (26.08.2020.)
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената на ВТШ Ниш (24.04.2017.)
  Правилник о изменама и допунама правилника о вредновању ваннаставних активности студената (28.05.2018.)
Правилник о поступку са нађеним стварима у просторијама ВТШ Ниш (22.05.2015.)
  Изјава студента о изгубљеним стварима

ОДЛУКЕ

Одлука о верификацији мандата студената чланова НСВ Одсека Ниш (23.11.2022.)
Одлука о распореду радног времена запослених у Одсеку Ниш (01.11.2022.)
Одлука о радном времену (01.11.2022.)

ЗАКОНИ

Закон о Високом образовању (2019)
Закон о раду
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму