Акредитован од Националног тела за акредитацију и обезбећење квалитета у високом образовању (Број: 612-00-00172/4/2023-03)