Обавештење о увиду јавности завршних мастер радова

 

Име и презиме Број индекса Наслов рада Стављено на увид јавности у периоду
Стеван Николић ДСТ 05/20 АНАЛИЗА ЕРГОНОМСКИХ ПАРАМЕТАРА ВОЗИЛА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ Б КАТЕГОРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НИША од 14.12.2023. до
28.12.2023.
Александар Станковић ГКУ 27/21 ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ КОД ИЗРАДЕ МОСТА СА ПРИМЕРОМ ИЗРАДЕ КРИЛНОГ ЗИДА од 13.12.2023. до
27.12.2023.
Ђорђе Зејак МКТ 12/20 АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ И МАНА СКЛАДИШТЕЊА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ПОДАТАКА НА ОБЛАКУ И ФИЗИЧКИМ МЕДИЈУМИМА од 12.12.2023. до
26.12.2023.
Александар Игњатовић МКТ 20/18 АНАЛИЗА ПРОЦЕСА ВИДЕО СТРЕАМИНГА 3Д АНИМИРАНИХ САДРЖАЈА од 13.04.2023. до 27.04.2023.
Невена Ратковић ГКУ 01/20 ГРАЂЕВИНСКО УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА УСЛОВЕ БЕТОНА И АРМИРАЊА КОД ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ од 13.04.2023. до 27.04.2023.
Душан Савић МКТ 05/20 КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БЕСПЛАТНИХ ПРОГРАМСКИХ ОКРУЖЕЊА ЗА КРЕИРАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ КОРИСНИЧКОГ ИСКУСТВА од 28.03.2023. до 11.04.2023.
Александар Митровић УО 09/20 ПРИМЕНА ДЕКАРБОНИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА КРОЗ ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛАН од 10.03.2023. до 24.03.2023.

По захтеву студента Александра Митровића , за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 23.03.2023. године.
Душан Чојбашић ПИТ 13/20 ИЗРАДА КУЋИШТА КОТЛА НА ЦНЦ ПЛАЗМИ од 08.03.2023. до 22.03.2023.
Јелена Стефановић ДСТ 02/20 ВРЕМЕНСКО ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ БИЦИКЛИСТА НА ПОДРУЧЈУ ПУ ВРАЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ БИЦИКЛИСТА од 24.02.2023. до 10.03.2023.
Младен Радовановић ПИТ 31/20 РАЗВОЈ И ИЗРАДА АЛАТА ЗА КРИМПОВАЊЕ ТЕРМИНАЛА У ПРОИЗВОДЊИ ЖИЧАНИХ И КАБЛОВСКИХ СНОПОВА од 24.02.2023. до 10.03.2023.
Иван Димитријевић ПИТ 25/20 УНАПРЕЂЕЊЕ ГРЕЈНОГ СИСТЕМА НА МАШИНИ ЗА ВАКУМИРАЊЕ од 24.02.2023. до 10.03.2023.
Милан Виденовић МКТ 24/20 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТРЕАМИНГ СЕРВИСА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА од 15.02.2023. до 01.03.2023.
Лазар Милошевић ПИТ 21/20 АНАЛИЗА МОГУЋИХ ПРИМЕНА АУТОМАТСКИ ВОЂЕНИХ ВОЗИЛА У ИНДУСТРИЈИ од 09.02.2023. до 23.02.2023.
Анђела Јовановић ГКУ 07/20 КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ од 07.02.2023. до 21.02.2023.
Сандра Станковић МКТ 02/20 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АГИЛНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У СТАРТАП КОМПАНИЈАМА од 04.02.2023. до 18.02.2023.
Милан Марковић МКТ 01/19 КЛАСИФИКАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА ЛАМИНАЦИЈЕ 1102 – 1060326/RS ПРИМЕНОМ MATLAB-A од 17.12.2022. до 01.01.2023.

По захтеву студента Милана Марковића , за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 23.12.2022. године.
Маријана Мијић ПИТ 02/20 АНАЛИЗА СИСТЕМА И АЛАТА КВАЛИТЕТА У ФАБРИЦИ TYGAR TYRESСЕКТОР ДВОТОЧКАША 2Т од 09.12.2022. до 24.12.2022.
Александар Рашић УО 07/20 КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА У ЦИЉУ ЊЕГОВЕ ЕФИКАСНИЈЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ од 06.12.2022. до 20.12.2022.
Миљана Вукоичић УО 19/18 АНАЛИЗА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У ДОМУ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА И УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА ПРЕ И ЗА ВРЕМЕ COVID-A од 06.12.2022. до 20.12.2022.
Стефан Марковић МКТ 19/18 СМАЊИВАЊЕ ШКАРТА У ПРОИЗВОДЊИ ШТАМПАНИХ ПЛОЧА УПОТРЕБОМ ИНДУСТРИЈСКИХ МЕТОДОЛОГИЈА ПОМОЋУ СОФТВРСКИХ АЛАТА од 06.12.2022. до 20.12.2022.
Јелена Милосављевић МКТ 07/20 КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ГРАФИЧКИХ ФОРМУЛА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СТЕПЕН КОРИСНИЧКОГ ЗАДОВОЉСТВА од 16.11.2022. до 30.11.2022.
Граде Стојановић ПИТ 30/20 ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ МОСНИХ ДИЗАЛИЦА ЗА ДИЗАЊЕ ПРУЖНИХ ВОЗИЛА У СЛУЧАЈЕВИМА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА од 16.11.2022. до 30.11.2022.
Милош Стаменковић ГКУ 10/20 ГРАЂЕВИНСКО УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОД РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА од 08.11.2022. до 22.11.2022.
Милош Стојковић ГКУ 13/20 ГРАЂЕВИНСКО УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОД ИЗРАДЕ ИНДИСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ХАЛЕ од 08.11.2022. до 22.11.2022.

По захтеву студента Милоша Стојковића, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 15.11.2022. године.
Стеван Ничић ГКУ 16/19 ИЗРАДА МОДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА од 06.11.2022. до 20.11.2022.
Милица Арсић УО 12/20 АНАЛИЗА ОТПАДА ГЕНЕРИСАНОГ РАДОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ – ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ, ОБРАДА ПОДАТАКА МЕРЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ од 29.10.2022. до 12.11.2022.
Александар Костић МКТ 13/20 ПРИМЕНА ТЕХНИКА БЕЖИЧНОГ ПРЕНОСА У ПРЕНОСУ СЕНЗОРСКИХ МЕРЕЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ од 27.10.2022. до 10.11.2022.
Јована Голубовић ПИТ 03/20 ПУЖНИ ТРАНСПОРТЕРИ од 27.10.2022. до 10.11.2022.
Предраг Вељков ГКУ 15/20 ФУНДИРАЊЕ ТЕМЕЉА СРЕДЊИХ СТУБОВА У РЕЧНОМ КОРИТУ КОД МОСТОВА СА ПРИМЕРИМА од 27.10.2022. до 10.11.2022.
Лазар Атанасијевић ПИТ 09/20 ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И НАДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ПО+П+1 У ПО+П+3 У УЛИЦИ ЈАНИСА ЈАНУЛИСА У НИШУ од 15.10.2022. до 18.10.2022.

По захтеву студента Лазара Петровића, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 18.10.2022. године.
Лазар Петровић ПИТ 09/20 ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ДОЗИРНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОТЛА НА БИОМАСУ од 15.10.2022. до 18.10.2022.

По захтеву студента Лазара Петровића, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 17.10.2022. године.
Миљан Живковић ГКУ 20/20 РЕЦИКЛАЖА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА СА НАГЛАСКОМ НА РЕЦИКЛАЖУ АСФАЛТА од 13.10.2022. до 27.10.2022.

По захтеву студента Миљана Живковићае, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 18.10..2022. године.
Игор Грмуша ГКУ 02/19 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+Пр+2+Пк у улици 11. октобра у Лесковцу од 24.09.2022. до 08.10.2022.

По захтеву студента Игора Грмуше, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 27.09.2022. године.
Емилија Стојановић УО 18/20 АНАЛИЗА СТАВА ЈАВНОГ МЊЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША ПО ПИТАЊУ ТЕРМИЧКОГ ТРЕТМАНА ОТПАДА У СИЉУ ДОБИЈАЊА ЕНЕРГИЈЕ од 21.09.2022. до 05.10.2022.

По захтеву студента Емилије Стојановић, за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 23.09.2022. године.
Душан Радосављевић УО 33/19 АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ, САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА од 21.09.2022.до 05.10.2022.

По захтеву студента Душана Радосављевића, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022. године.
Александар Радековић МКТ 04/19 ПРИМЕНА БЕЖИЧНИХ СЕНЗОРСКИХ МРЕЖА КОД ПАМЕТНИХ КУЋА – SMART HOME од 21.09.2022. до 05.10.2022.
Ненад Тјупа ПИТ 05/20 ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА АКТИВНОГ ХЛАЂЕЊА КУЋИШТА NESPI 4 CASE ZA RASPBERRY P I 4 од 20.09.2022. до  04.10.2022.

По захтеву студента Ненада Тјупе, за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022. године.
Маја Тјупа ПИТ 06/20 УНАПРЕЂЕЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КОМБИНОВАНОГ ВЕНТИЛА ДН32, ПН25 И ОДРЕЂИВАЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА од 20.09.2022. до 04.10.2022.

По захтеву студента Маје Тјупе, за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022. године.
Газменд Бина МКТ 29/20 ПРЕНОС ПОДАТАКА БЕЖИЧНИМ ПУТЕМ У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ од 20.09.2022. до 04.10.2022.

По захтеву студента Газменд Бине за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022.год.
Лазар Стевановић ГКУ 27/20 ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+1 У ДАВИДОВЦУ од 20.09.2022. до 04.10.2022.
Александар Цанић ДСТ 07/20 МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ HCM МЕТОДОЛОГИЈЕ У ЦИЉУ КОНТИНУИРАНОГ ПРАЋЕЊА НИВОА УСЛУГЕ НА АУТО ПУТУ ПРИМЕР ДРЖАВНОГ ПУТА IA4 од 17.09.2022. до 01.10.2022.
Бојана Петровић УО 18/18 ПОТЕНЦИЈАЛИ ТЕРМИЧКОГ ТРЕТМАНА ОТПАДНЕ БИОМАСЕ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ЕНЕРГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ од 16.09.2022. до 30.09.2022.

По захтеву студента Бојане Петровић, за ранију одбрану завршног мастер  рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022. године.
Ненад Стојановић ГКУ04/19 ГРАЂЕВИНСКЕ УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА И СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦИ од 14.09.2022. до 28.09.2022.
Милош Ђокић МКТ 03/18 РАЗВОЈ БЛОГ АПЛИКАЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА WEB СЕРВИСИМА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ LARAVEL од 14.09.2022. до 28.09.2022.
Никола Благојевић  УО 13/17 ТЕХНО ЕКОНМСКА АНАЛИЗА ТРЕТМАНА МЕДИЦИНСКОГ ОПАСНОГ ОТПАДА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ од 13.09.2022. до 27.09.2022.

По захтеву студента Николе Благојевића, за ранију одбрану завршног мастер рада, а по одобрењу Руководиоца одсека Ниш, прекида се јавни увид дана 22.09.2022. године.
Милош Илић УО 25/18 АНАЛИЗА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ИЗ САВРЕМЕНИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОНТРОЛИСАНО СПАЉИВАЊЕ ОТПАДА од 10.09.2022. до 25.09.2022.
Горан Пајић ПИТ 24/20 РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМПАНИЈУ MOLD AND FORMING TOOLS од 09.09.2022. до 24.09.2022.
Андрија Милојевић  УО 27/18 УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА ИЗ ВЕЗДУХОПЛОВНЕ ИНДУСТРИЈЕ од 08.09.2022. до 23.09.2022.
Мирослав Цветковић ГКУ 34/20 САНАЦИЈА КОСИНЕ И РЕКОСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У УЛИЦИ КАПЕТАН МИШИНОЈ У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ од 07.09.2022. до 22.09.2022.
Жељко Петров  УО 05/20 АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА РАДА КОМУНАЛНИХ СЛУЖБИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДА И МОГУЋНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЊИХОВОГ РАДА од 06.09.2022. до 20.09.2022.
Емилија Вујић  УО 22/20 ПРИМЕНА ДИРЕКТИВА И СТАНДАРДА У ПРЕРАДИ ОРГАНСКОГ ОТПАДА од 02.09.2022. до 16.09.2022.
Ђорђе Радовановић УО 11/16 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРА УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ БУКОВИМ ДРВЕТОМ КАО ПОЛАЗНОМ СИРОВИНОМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БУКОВОГ ДРВЕНОГ ПЕЛЕТА У ПРЕДУЗЕЋУ „BIOENERGY POINT“ БОЉЕВАЦ од 24.08.2022. до 07.09.2022.
Александар Јокић ГКУ 29/19 ТЕМЕЉ ПОТПОРНОГ ЗИДА У ЛОШЕМ КВАЛИТЕТУ ЗЕМЉИШТА од 19.08.2022. до 03.09.2022.
Анастасија Миљковић ГКУ 9/20 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ СВЕТОГ РОМАНА У ВЛАСОТИНЦУ од 16.07.2022. до 30.07.2022.