Одсек Ниш

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш

 
 

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш (АТВСС – Одсек Ниш), раније Висока техничка школа школа струковних студија из Ниша је угледна високошколска институција са 47 година дугом традицијом у високом образовању. У склопу реформе високог образовања, АТВСС – Одсек Ниш је 2007. године постала акредитована самостална државна установа која остварује основне струковне и мастер струковне студије (први и други степен високог образовања) у оквиру научног поља техничко-технолошких наука.

Сви студијски програми, како на основним тако и на мастер студијама, су акредитовани, урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени са одредбама Закона о високом образовању.

Вршећи самовредновање, АТВСС – Одсек Ниш својом политиком квалитета тежи константном побољшању наставног процеса чиме се постиже квалитетније студирање.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш и одобрило следеће струдијске програме:

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – трогодишње студије од 180 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

АРХИТЕКТУРА

 

Након завршених основних студија стиче се први степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни инжењер одговарајуће области (енг. bachelor appl.), а након завршених мастер студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) мастер одговарајуће области.