Распоред наставе

у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2023/2024. године


ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство – 1. година /2. година / 3. година / 1. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 2. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 3. година ДУАЛНИ МОДУЛ

Друмски саобраћај – 1. година / 2. година / 3. година

Комуникационе технологије – 1. година / 2. година / 3. година / 1. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 2. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 3. година ДУАЛНИ МОДУЛ

Савремене рачунарске технологије – 1. година / 2. година / 3. година / 1. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 2. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 3. година ДУАЛНИ МОДУЛ

Грађевинско инжењерство – 1. година / 2. година / 3. година / 1. година ДУАЛНИ МОДУЛ / 3. година ДУАЛНИ МОДУЛ

Инжењерство заштите животне средине – 1. година / 2. година / 3. година

Архитектура – 1. година


МАСТЕР СТУДИЈЕ

Управљање отпадом – 1. година / 2. година

Мултимедијалне комуникационе технологије – 1. година / 2. година

Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 1. година / 2. година

Производно-информационе технологије – 1. година /2. година

Друмски саобраћај и транспорт1. година / 2. година

Информационе технологије и системи1. година / 2. година