Библиотека

Библиотека располаже потребним бројем библиотечких јединица и покрива све области наставног процеса. Садржај библиотечког фонда прилагођен је студијама (наставном процесу) и садржи:

  • Стручну литературу потребну студентима за припрему испита и израду завршних радова, као и наставницима за припрему предавања и даљег стручног усавршавања;
  • Уџбенике и публикације прилагођене садржајима наставних предмета чији су аутори, углавном, предметни наставници Академије;
  • Већи број стручних часописа, домаћих и иностраних, који су у функцији наставног процеса, а доступни су и наставницима и студентима Академије. На овај начин, Академија обезбеђује покривеност свих наставних предмета одговарајућом стручном литературом. Набавком потребне стручне литературе и издавањем нових публикација наставника Академије, библиотека стално обогаћује свој фонд. Књига се може добити на коришћење у читаоници уз индекс.

 

osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 локал 110

silvana.bogicevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Књижничар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 локал 110

marija.mitic@akademijanis.edu.rs

Читаоница библиотеке Одсека Ниш за потребе студената је отворена:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8:00 до 16.00 часова.


ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ – НИБИС


Каталог библиотеке ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

E – CRIS Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији

Захтев за дигитализацију докторске дисертације

Дигитални репозиторијум  Универзитет у Београду

Електронски часописи и базе података – Кобсон

Виртуелна библиотека Србије – COBISS