Портфолио


О Одсеку:
Одсек Ниш је акредитована, самостална, високошколска установа, са 45 година дугом традицијом образовања, која образује струковне инжењере за потребе привреде и индустрије. Савремен и иновативан приступ учењу обезбеђује нашим студентима практична знања, што желимо да пружимо и будућим студентима. Више од 15.000 наших свршених студената који професионално обављају своје послове и стално доприносе развоју нашег друштва, потврда су нашег квалитета.


Руководилац одсека:
др Петар Ђекић


Студијски програми:

 • Основне струковне студије: Индустриско инжењерство, Друмски саораћај, Комуникационе технологије, Савремене рачунарске технологије, Грађевинско инжењерство, Заштита животне средине;
 • Мастер струковне студије: Управљање отпадом, Мултимедијалне комуникационе технологије, Грађевинске конструкције и управљање изградњом, Производно-информационе технологије, Информационе технологије и системи, Друмски саобраћај и транспорт.


Степен студија:
 Основне струковне студије (180 ЕСПБ), Специјаистичке струковне студије (60 ЕСПБ), Мастер струковне студије (120 ЕСПБ)


Пројекти:
Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш (Висока техничка школа струковних студија Ниш) је била укључена у следеће пројекте:

 • 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education“;
 • 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement “CONGRAD“;
 • TEMPUS 158 781 „Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning“;
 • 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR I mprovement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina;
 • 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.


Пројектни тим студијског програма Друмски Саобраћај:

 • Пројекат: „Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш;
 • Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица;
 • Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша;
 • Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша;
 • Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље;
 • Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица;
 • Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш;
 • Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље;
 • Упоредна анализа система рехабилитације возаца у Европи и свету са препорукама унапредења постојецег система рехабилитације возаца у Републици Србији;
 • Утврдивање образовне потребе лиценцираних инструктора возње-истразивање тренутног нивоа знања и вестина у односу на неопходне компетенције;
 • Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша;
 • Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 кВ од ТЦ 110/35/10 кВ “Власотинце” до будуће ТЦ 35/10 кВ “Горњи орах” у Тегошници и од исте до ТЦ 35/10 кВ “Састав река” у саставу река на државном путу 1 Б реда бр. 39 И државном путу 2А реда бр. 231;
 • Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10кВ И 0,4кВ “Циганско гробље” до СТС 10/04кВ “Цара Душана” у Лебану.


Акредитована стручна предавања

 • Принцип енергетске ефикасности у зградарству;
 • Пословне комуникације;
 • Напредни Excel.


Samsung Apps Лабораторија

Априла 2011. године, је отворена лабораторија за развој мобилних апликација уз подршку компаније Самсунг. Лабораторија има 12 радних места и комплетно је опремљена најсавременијим уређајима за развој апликација (рачунари, смарт телефони, смарт телевизори и смарт табла). До данас је у лабораторији развијено више од 40 апликација које је инсталирало преко 500.000 корисника широм света. VTŠ Apps Tim представља тим професора, асистената и студената и формиран је са циљем да студенти, кроз рад у лабораторији, стичу практична искуства и да се боље припреме за будуће пословне ангажмане у струци.

Најзначајнији резултати VTŠ Apps Tim-a:

 • Развијена и лансирана прва српска смарт ТВ апликација;
 • Награда за најбољу локалну бада апликацију на такмичењу Bada Challenge;
 • Награда за најбољу практичну реализацију на конференцији IEEESTEC 2014 са пројектом VTŠ Access Control;
 • Прво место на конференцији IEEESTEC 2013 са пројектом VTŠ Explorer;
 • Прво мето на конференцији IEEESTEC 2012 са пројектом Great Warriors;
 • Андроид апликација Masterata за потребе Societe Generale банке;
 • Хардверско-софтверског решења за прикупљање лименки и пластичних флаша, Нафтна индустрија Србије НИС у оквиру програма Заједници заједно.


Сарадња са Societe General банком:

Висока техничка школа у сарадњи са Societe General банком помаже реализацију пројеката ученика средњих школа. Помоћ се огледа у проналажењу потенцијалних инвеститора и давања менторске подршке пројектним тимовима. Пројекат је почео са реализацијом 1. октобра 2015. године и трајаће 9 месеци.


Партнери Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш:

 • Републичка агенција за безбедност саобраћај;
 • Microsoft Development Network – Academic Alliance;
 • Samsung Electronics GMBH;
 • Регионална Привредна Комора Ниш;
 • Philip Moris Inc.;
 • Навак – Национална Возачка Академија;
 • Porr Werner Weber;
 • Е-рециклажа;
 • Институт за јавно здравље;
 • Клинички центар Ниш;
 • Societe Generale banka;
 • Пут Инжењеринг – Предузеће за производњу, нискоградњу и транспорт – Ниш;
 • Техноградња д.о.о. –Крушевац;
 • Проксима д.о.о. – Бабушница;
 • Ниш Експрес а.д. Ниш;
 • ЈКП Наисус;
 • ЈП Аеродром Ниш;
 • ЈКП Дирекција за јавни градски превоз Града Ниша;
 • ИТ центар Ниш.