Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Слободан Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета ВЕБ дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Примена додатака ALL in one WP Migration при изради back up-a WEB презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 19.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2023 год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Рајковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Проблем спорог учитавања веб страница и њихове корекције", oдобрен на седници већа студијског програма 13.12.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2023 год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. др Срђан Јовковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Миона Боричић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Мониторинг депонија браниће мастер рад под називом теме: "Процена количине одложеног отпада на депонијама применом технике дигиталног модела терена", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 13.07.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Дејан Благојевић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Јанаћковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање софтверског система за детекцију присуства на догађају", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Радослав Јанковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Пројектовање информационих система браниће мастер рад под називом теме: "Имплементација SCRUM методологије у IT компанијама", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 19.06.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Дејан Благојевић, Стефан Станковић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Пејчов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена ласера у раду ЦНЦ машина", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Наташа Нешић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Новак Петковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски системи браниће мастер рад под називом теме: "Примена сензора за праћење температуре и концентарције гасова на депонијама", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 19.09.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2023 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Александра Боричић, Иван Михајловић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Валчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Енергетска ефикасност у зградарству браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат енергетске ефикасности стамбеног објекта ПР+4+ПК у улици Драгутина Петковића бр. 10 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2023 год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Даница Милошевић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Слободан Николић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Напредне Веб технологије браниће мастер рад под називом теме: "Интеграција МИДИ протокола странице АПИ-ем високог нивоа", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 23.09.2021 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Славимир Стошовић, Милан Јовић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Грубач, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена интегрисаног кола CD4018A за реализацију Џонсоновог бројача модула N=2 do N=10", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. мр Данијела Алексић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мултимедијални сигнали и системи браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедија у аутомобилима", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Наташа Савић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душица Стојковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Значај интеграције железничког саобраћаја и такси превоза путника у планирању саобраћаја", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2023 год. у 14:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Владимир Поповић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јован Стојилковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна психологија браниће завршни рад под називом теме: "Значај микромобилности на развој ставова код радно способних учесника у саобраћају", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2023 год. у 15:00 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Владимир Поповић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Душан Смиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај и транспорт из предмета Управљање у безбедности саобраћаја браниће мастер рад под називом теме: "Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на брзину возила у тунелима на државним путевима првог А реда", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 19.09.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2023 год. у 15:30 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић, Игор Трајковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јован Марковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Енергетска ефикасност у зградарству браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат енергетске ефикасности за објекат П+2 улица Банатска бб у Ћуприји фактичког стања пре реконструкције", oдобрен на седници већа студијског програма 21.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Даница Милошевић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Младен Ранђеловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање софтвера за резервацију биоскопских карата", oдобрен на седници већа студијског програма 11.03.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Петар Антић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Примена УМЛ-а у развоју софтвера Лармановом методом", oдобрен на седници већа студијског програма 30.09.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2023 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Симеоновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду за радна места у процесу дробљења у РТБ Бор", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 10:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анђела Смиљковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Уводни принципи заштите животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Извори пијаће воде у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Савремене методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда кућишта дисплеја у предузећу Maget MM Company", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Барбара Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Загађење ваздуха из индустријских и комуналних депонија", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милца Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ива Јовић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Идентификација рециклажних ознака на амбалажи", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност преноса података у мобилним комуникацијама", oдобрен на седници већа студијског програма 07.11.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Вучић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Истраживање климатских промена узроци, утицаји и мере за одрживу будућност", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милца Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Драгана Радивојевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Анализа, примена и утицај напредних технологија у производњи енергије од биомасе и њен утицај на очување животне средине", oдобрен на седници већа студијског програма 15.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2023 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анђела Шајкић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Израда техничке документације за изградњу локалног пута Претрковац- Витошевац", oдобрен на седници већа студијског програма 19.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2023 год. у 09: 00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Јелена Бијељић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Наталија Станојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Стандардизација и контрола квалитета браниће завршни рад под називом теме: "Мерење и контрола квалитета у фирми ДМВ", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2023 год. у 09: 00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милан Павловић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Никола Стевановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Контрола квалитета у грађевинарству браниће мастер рад под називом теме: "Пројекат контроле квалитета при санацији моста на реци Турији", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 13.07.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 22.09.2023 год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Ненад Стојковић, Бранимир Станковић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Мила Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју ПУ Зајечар, са посебним освртом на угроженост младих у саобраћаја", oдобрен на седници већа студијског програма 19.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2023 год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Јакшић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат инсталације водоводне и канализационе мреже за стамбени објекат П+5 у улици Иванковачкој у Свилајнцу", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Даница Милошевић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефа Ђурђевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена мултиплексера CO451 за реализацију електронске сирене", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2023 год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. мр Данијела Алексић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Немања Ценић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Управљање грађевинским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Управљање грађевинским отпадом са освртом на управљање отпадом метала и рециклаже метала", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 10.05.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 18.09.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Даница Милошевић, мсц Јелена Златковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Немања Ранђеловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и прибори браниће завршни рад под називом теме: "Израда матрице C5A194.01 на CNC машини у фабрици алатница Крстић", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Тања Јовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика, безбедности и здравља на раду у фирми ДМВ", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милан Павловић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Андрија Тешовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Развој веб апликације за стримовање видео садржаја коришћењем Python Flask радног оквира", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Немања Ђокић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Управљање грађењем браниће мастер рад под називом теме: "Избор цементне ињекционе смеше за побољшање стенске масе бране", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 11.10.2021 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 14.09.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Александра Боричић, Слободан Милошевић - члан
3. др Јелена Бијељић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стеван Милорадовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникацвије браниће завршни рад под називом теме: "Архитектура 5G мреже и поређење са осталим технологијама", oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Мирослав Младеновић, студент студијског програма Информационе технологије и системи из предмета Клијентске технологије браниће мастер рад под називом теме: "Различити аспекти примене JSON i XML формата у системима електронских фактура", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 30.06.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 13.09.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Душан Стефановић, мс.инф. Мирјана Младеновић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Поповић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Систем за двосмерну комуникацију Морзеовим кодом базиран на микрконтролеру ATmega328P ", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.09.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Наташа Савић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Невена Марковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за стамбени објекат По+П+4 у насељу Росуља у Сврљигу", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Јелена Бијељић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Татјана Илић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Управљање грађевинским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Челични грађевински отпад", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 30.08.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 13.09.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Даница Милошевић - председник
2. др Александра Маринковић, мсц Јелена Златковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милица Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Производне технологије 2 браниће завршни рад под називом теме: "Израда и монтажа ауто седишта и навлака у компанији Grammer System у Алексинцу", oдобрен на седници већа студијског програма 13.02.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2023 год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Спасић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Desktop апликација за организовање тениског турнира", oдобрен на седници већа студијског програма 28.08.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Небојша Стојановић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Мултимедијалне комуникације браниће мастер рад под називом теме: "Поступак генерисања QP кодова и њихов допринос развоју мултимедијалних система", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 28.08.2023. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 01.09.2023. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Дејан Благојевић, Зоран Миленковић - члан
3. др Драгана Павловић - ментор