Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Мартина Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Интегрисани системи управљања браниће завршни рад под називом теме: "Примена робота у индустријским процесима", oдобрен на седници већа студијског програма 22.11.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.06.2024 год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Милан Павловић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Јана Чукурановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Улога јавних политика у подршци развоју зелене енергије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 14.12.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 10.06.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Дејан Благојевић, др Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Милош Џунић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Архивирање ММ садржаја браниће мастер рад под називом теме: "Виртуализација складишног система података рачунарске мреже опште болнице Пирот", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 17.05.2024 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 07.06.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Никола Секуловић, Саша Маринковић - члан
3. др Наташа Богдановић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Бранимир Стевановић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Бежичне сензорске мреже браниће мастер рад под називом теме: "Развој бежичног сензорског чвора за мониторинг животне средине на бази arduino платформе", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 17.05.2024 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 03.06.2024 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Наташа Богдановић - председник
2. др Никола Секуловић, Милош Мићић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор