Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани мастер рада

Александар Митровић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и стандарди у животној средини браниће мастер рад под називом теме: "Примена декарбонизације саобраћаја кроз европски зелени план", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 05.05.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 24.03.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Бобан Цветановић, Никола Стојановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Петровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун и начин монтирања соларних панела", oдобрен на седници већа студијског програма 22.09.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Миша Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Експертиза саобраћајних незгода приликом извођења радњи скретање улево и полукружно окретање", oдобрен на седници већа студијског програма 22.09.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.03.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Владимир Поповић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Немања Милојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа отпадних пнеуматика", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.03.2023 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ђорђе Гавриловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа контроле техничке исправности светлосно сигналних уређаја на возилу према старом и новом правилнику", oдобрен на седници већа студијског програма 08.11.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.03.2023 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Иван Димитријевић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета Савремени инжењерски материјали браниће мастер рад под називом теме: "Унапређење грејног система на машини за вакумирање", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 16.11.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 14.03.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић, Драгољуб Зарић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Младен Радовановић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета Савремени обрадни системи браниће мастер рад под називом теме: "Развој и израда алата за кримповање терминала у производњи жичаних кабловских снопова", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 16.11.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 14.03.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић, Милан Николић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марта Цветковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Улога транспортера терета контејнерима у савременим логистичким процесима", oдобрен на седници већа студијског програма 28.02.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.03.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Вања Петковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа главних карактеристика тракастих транспортера", oдобрен на седници већа студијског програма 28.02.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.03.2023 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Давид Андреас Стојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "IPSeC Site to Site implementacija u Cisco Packet Tracer", oдобрен на седници већа студијског програма 21.10.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 06.03.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Дарко Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Развој комуникационих решења ХМС уређаја", oдобрен на седници већа студијског програма 04.11.2021 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.03.2023 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Урош Угреновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа буџета сателитског линка", oдобрен на седници већа студијског програма 05.12.2022 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.03.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Сандра Станковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из предмета Пројектовање информационих система браниће мастер рад под називом теме: "Имплементација агилне методологије у стартап компанијама ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 23.09.2022 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 01.03.2023 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Душан Стефановић, Дејан Поповић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор