Преузимање докумената

 

Коришћење сервиса Microsoft Office и Teams – Упутство за студенте
Упутство за коришћење школског мејла
Упутство за коришћење СтудИС-а
Пријава теме завршног рада (2020)
Пријава теме специјалистичког рада (2020)
Пријава теме завршног мастер рада (2021)
Пријава теме дипломског рада (2020)
Захтев за издавање уверења о положеним испитима (2020)
Уговор о међусобним правима и обавезама
Образац за струковни инжењерски рад
Образац молбе
  Уговор о обављању стручне праксе основне студије – фирма (2023)
Уговор о обављању стручне праксе основне студије – студент (2023)
Уговор о обављању стручне праксе мастер студије- фирма (2023)
Анкета уз уговор за стручну праксу (ИНИ -ЗПП) 2016
Образац за стручну праксу
Упутство за реализацију стручне праксе
Упутство о форми за израду завршног рада (2020)
Упутство о форми за израду специјалистичког рада (2020)
Упутство о форми за израду завршног мастер рада (2022)
Потврда о обављеној стручној пракси на Специјалистичким студијама на студијском програму: Безбедност друмског саобраћаја
Захтев за промену испитивача
Захтев за полагање испита пред испитном комисијом