PROJEKTI


DOMAĆI PROJEKTI

 

Domaći razvojni projekti koje je finansiralo Ministartvo prosvete

Naziv projekta Trajanje projekta Status
projekta
Digitalizacija laboratorija u funkciji unapređenja proizvodno-informacionih i preduzetničkih kompetencija studenata (DIGILAB) ralizilovan u školskoj 2021/2022. godini 2021./2022. Realizovan
Primena koncepta zelenih praksi u razvoju programskih sadržaja odnosno „GREENP“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja RS u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ 2021./2022. Realizivan
„Razvoj proizvodno-informacionih kompetencija studenata  unapređenjem nastavnih sadržaja i opremanjem Laboratorije naprednih tehnologija (VTŠ – PIK)“ 2019. Realizivan
Opremanje laboratorije za programiranje pametnih uređaja – Internet of Things (VTŠ – Lab IoT) 2017. Realizivan
Inoviranje sadržaja grupe predmeta iz energetske oblasti na studijskom programu Zaštita životne sredine VTŠ NIŠ- Ekološka Energija – EN-ECO 2017. Realizivan

 

Domaći razvojni projekti

Naziv projekta Trajanje projekta Status
projekta
Unapređenje Laboratorije naprednih tehnologija u cilju poboljšanja uslova obrazovanja studenata“ koji je finansirala kompanija DIS u okviru programa „Znanje zna budućnost 2021“. 2021. Realizovan

 

Domaći stručni projekti

Naziv projekta Trajanje projekta Status
projekta
Mapiranje visoke rezolucije najugroženijih lokacija u okviru Beogradskog toplotnog ostrva 2023. – U toku
Edukacija stanovništva o komunalnom otpadu 2023. – U toku
Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za teritoriju opštine Sokobanja 2022. – 2023. Realizovan
Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Rtnju 2021. Realizovan
Izrada elektronskih pasoša za objekte u javnoj svojini 2021. Realizovan
Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2022-2032 godine za opštinu Boljevac 2022. Realizovan
Veštačenje za potrebe Osnovnog suda u Kruševcu u predmetu broj 4K br. 469/20 2020. Realizovan
Veštačenje za potreba Osnovnog suda u Kragujevcu u predmetu broj 12K-728/17 2017. Realizovan
Termovizijsko snimanje terena koji je zaključen sa JKP „Medijana“ 2022. Realizovan
Termalno ispitivanje toplovodnih instalacija za potrebe Opštine Senta u dužini 16.6 km 2022. Realizovan
Termalno ispitivanje toplovodnih instalacija za potrebe preduzeća Elgas Senta u dužini 7.7 km 2022. Realizovan
Otkrivanje curenja na distributivnoj mreži putem drona 2021. Realizovan
Projekat „Ekologija budućnosti“ 2021. – 2023. Realizovan
„Unapređenje kompetencija studenta kroz razvoj Laboratorije za mašine i materijale“ projekat kompanije DIS „Znanje zna budućnost 2020“ 2020. Realizovan
„Simultano projektovanje inoviranog proizvoda za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ projekat programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu. 2019. Realizovan
„Kreiranje održivih inovacija za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ projekat programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu 2018. Realizovan
Projekat „Nauči me“, Opština Medijana 2017. Realizovan
„Hardversko – softversko rešenje za prikupljanje limenki i plastičnih flaša“ projekat Naftne industrije Srbije Zajednici zajedno 2016 2016. Realizovan
„Analiza funkcionisanja sistema parkiranja u Nišu“ , decembar 2010. godine – mart 2011. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš 2010. – 2011. Realizovan
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i tehničko regulisanje saobraćaja u centru Surdulice jul, 2011. godine, naručilac Opština Surdulica 2011. Realizovan
Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Kosovke devojke u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša 2012. Realizovan
Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Studenička u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša 2012. Realizovan
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni škola u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Prokuplju, februar 2013. godine, naručilac Opština Prokuplje 2013. Realizovan
Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije „Glavni projekat semaforizacije raskrsnice ulica Surduličkih mučenika – Srpskih vladara u Surdulici“, januar 2014. godine, naručilac Opština Surdulica 2014. Realizovan
Izrada elaborata „Skup mera za rešavanje problema parkiranja u Niškoj Banji“, jun 2014. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš 2014. Realizovan
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni vrtića u ulici Veljka Milankovića Buka u Prokuplju, septembar 2014. godine, naručilac Opština Prokuplje 2014. Realizovan
Uporedna analiza sistema rehabilitacije vozača u Evropi i svetu sa preporukama unapređenja postojećeg sistema rehabilitacije vozača u Republici Srbiji Realizovan
Utvrđivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora vožnje-istraživanje trenutnog nivoa znanja i veština u odnosu na neophodne kompetencije Realizovan
Analize optimalne organizacije sa predlogom cena taksi prevoza na teritoriji grada Niša Realizovan
Elaborat saobraćajno tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji dalekovoda 35 kV od TC 110/35/10 kV “Vlasotince” do buduće TC 35/10 kV “Gornji orah” u Tegošnici i od iste do TC 35/10 kV “Sastav reka” u sastavu reka na državnom putu 1 B reda br. 39 i državnom putu 2A reda br. 231 Realizovan
Elaborat saobraćajno-tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji mešovitog voda (10kV I 0,4kV “Cigansko groblje” do STS 10/04kV “Cara Dušana” u Lebanu Realizovan
Koncept održivosti projektnih rezultata Erazumus + projekta TRAFSAF Realizovan
Projekat saradnje sa kompanijama LMB soft i LMB Europa Realizovan

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Međunarodni razvojni projekti

Naziv projekta Trajanje projekta Status
projekta
„Laboratory capacity buildng for Industry 4.0“ projekat Regional Challenge Fund Western Balkan 2022 U toku
Erazmus + projekat: KA 220 HED Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja pod nazivom „Development of green energy competences for energy stability“ odnosno „GREENES“. U toku
Međunarodni projekat Think-Apply-Share 2021-2-IT02-KA210-SCH-000047847 u okviru malih partnerstava Erazmus  programa U toku
Erazmus + projekat New energy competence system and technology for WB energy stability curriculum reform U toku
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector. Realizovan
Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) 2018. – 2021. Realizovan
158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD). Realizovan
517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education. 2011. – 2015. Realizovan
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina. 2012. – 2015. Realizovan
Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region. 2016. – 2018. Realizovan