Дозвола за рад и уверења о акредитацији

Одлука о акредитацији високошколске установе – 2018 Уверење о акредитацији високошколске установе – 2018
Допуна дозволе за рад мастер – 2017 Уверење о акредитацији високошколске установе – 2012
Допуна дозволе за рад основне – 2015 Уверење о акредитацији високошколске установе – 2007
Допуна дозволе за рад основне – 2010   
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2010   
Допуна дозволе за рад основне – 2008   
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2009   
Дозвола за рад – 2007   

ОСНОВНЕ СТРКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацији Инжењерство заштите животне средине – 2022
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2019
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2017

Уверење о акредитацији Заштита животне средине – 2014

Допуна уверења – Заштита животне средине – 2022

Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2013
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2012
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2012
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2012
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2012
Уверење о акредитацији Заштита животне средине и просторно планирање – 2010
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2008
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2007
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2007
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2007
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2007

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацију Управљање отпадом – 2017
Уверење о акредитацији Мултимедијалне комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 2020
Уверење о акредитацији Производно-информационе технологије – 2020
Уверење о акредитацији Информационе технологије и системи – 2020
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај и транспорт – 2020

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацији Инжењерство заштите животне средине – 2014
Уверење о акредитацији Безбедност друмског саобраћаја – 2014
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2014
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2014
Уверење о акредитацији Комунално инжењерство – 2014
Уверење о акредитацији Индустријска екологија – 2008
Уверење о акредитацији Безбедност друмског саобраћаја – 2008
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2008
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2008
Уверење о акредитацији Комунално инжењерство – 2008