Дозвола за рад и уверења о акредитацији

Одлука о акредитацији високошколске установе – 2018   Уверење о акредитацији високошколске установе – 2018
Допуна дозволе за рад мастер – 2017   Уверење о акредитацији високошколске установе – 2012
Допуна дозволе за рад основне – 2015   Уверење о акредитацији високошколске установе – 2007
Допуна дозволе за рад основне – 2010      
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2010      
Допуна дозволе за рад основне – 2008      
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2009      
Дозвола за рад – 2007      

ОСНОВНЕ СТРКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацији Инжењерство заштите животне средине – 2022
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2019
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2017

Уверење о акредитацији Заштита животне средине – 2014 / Допуна уверења – Заштита животне средине – 2022

   

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацију Управљање отпадом – 2017
Уверење о акредитацији Мултимедијалне комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 2020
Уверење о акредитацији Производно-информационе технологије – 2020
Уверење о акредитацији Информационе технологије и системи – 2020
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај и транспорт – 2020