ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима и мрежама. Имају могућности да пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону, мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање такве опреме. Такође иаму прилику да изучавају мултимедије, програмске језике, програмирање мобилних уређаја, програмирање на WЕБ – у и WЕБ дизајнирање.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење различитим пословима у информационим технологијама, како у производњи тако и у њиховом одржавању и експлоатацији.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • прикупљање, анализирање, систематизовање и обраду података у циљу решавања проблема у познатом окружењу.
  • примену стечених знања у процесима пројектовања, управљања и одржавања система,
  • коришћење литературе и инжењерских алата за пројектовање, моделирање и симулацију,
  • примену стечених знања, метода и поступака у процесу истраживања кроз самостални односно тимски рад.
  • праћење развоја изабране области струковног инжењерства и континуираног усавршавања,
  • примену инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад са рачунарском опремом,
  • развијање и пројектовање рачунарских уређаја и система за све производне секторе и тестирања истих,
  • све аспекте тимског рада уз примене начела професионалне одговорности и етике.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.