ШТА ИЗУЧАВА?

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања стационарног и динамичког саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, технлогије транспорта, експлоатације и одржавања моторних возила, комбинованог и унутрашњег транспорта, механизације претовара, логистике, као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (психологија, менаџмент, машинство, грађевинарство, рачунарство и информатика, заштита животне средине итд).
Решавање комплексних саобраћајних и транспортних проблема захтева специјализована и мултидисциплинарна знања у циљу налажења решења која задовољавају постављене критеријуме (безбедност, поузданост, рентабилност, профитабилност и др.).

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да решавају практичне проблеме из праксе саобраћајног инжењерства и стичу следеће компетенције:

  • анализа и превенција саобраћајних незгода, анализа система обуке возача, предлагање мера и акција за повећање безбедности у саобраћају,
  • планирање мобилности, решавање проблема паркирања у урбаним срединама, анализа саобраћајних токова и пројектовање саобраћајне сигнализације,
  • организација рада у путничком и теретном саобраћају,
  • праћење робних токова у међународном робном промету, организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер саобраћаја.