Ненаставно особље

osoblje slika

Јелена Петковић

Руководилац правних, кадровских и административних послова

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милица Јанковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.jankovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Миона Боричић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 109

+381 18 588 211

miona.boricic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Саша Спасић

Службеник за јавне набавке

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Душан Златковић

Инжењер инвестиционог и техничког одржавања

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милан Димитријевић

Самостални стручно-технички сарадник за остале делатности

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Снежана Крстић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Виолета Михајловић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Јелена Стефановић

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

018 588 039

jelena.stefanovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Невена Јовановић Стојковић

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Канцеларија рачуноводства

018 588 210 локал 118

nevena.jovanovic.stojkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Весна Ничковић

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

Канцеларија рачуноводства

018 588 210 локал 118

vesna.niskovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Игор Цветковић

Инжењер за рачунарске мреже

Канцеларија Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 локал 112

igor.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милош Даниловић

Пројектант информатичке инфраструктуре

Канцеларија 210

018 588 211

milos.danilovic@akade4mijan is.edu.rs

osoblje slika

Немања Ценић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 109

018 588 211

nemanja.cenic@akademijanis.edu.rs