Preuzimanje dokumenata

 

Korišćenje servisa Microsoft Office i Teams – Uputstvo za studente
Uputstvo za korišćenje školskog mejla
Uputstvo za korišćenje StudIS-a
Prijava teme završnog rada (2020)
Prijava teme specijalističkog rada (2020)
Prijava teme završnog master rada (2021)
Prijava teme diplomskog rada (2020)
Zahtev za izdavanje uverenja o položenim ispitima (2020)
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama
Obrazac za strukovni inženjerski rad
Obrazac molbe
Ugovor o obavljanju stručne prakse – firma (2022)
Ugovor o obavljanju stručne prakse – student (2022)
Ugovor o obavljanju stručne prakse – master (2022)
Anketa uz ugovor za stručnu praksu (INI -ZPP) 2016
Obrazac za stručnu praksu
Uputstvo za realizaciju stručne prakse
Uputstvo o formi za izradu završnog rada (2020)
Uputstvo o formi za izradu specijalističkog rada (2020)
Uputstvo o formi za izradu završnog master rada (2022)
Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi na Specijalističkim studijama na studijskom programu: Bezbednost drumskog saobraćaja
Zahtev za promenu ispitivača
Zahtev za polaganje ispita pred ispitnom komisijom