Преузимање докумената

 

Коришћење сервиса Microsoft Office и Teams – Упутство за студенте
Упутство за коришћење школског мејла
Упутство за коришћење СтудИС-а
Видео упуство за логовање на Office 365
Видео упуство за логовање на СтудИС
Пријава теме завршног рада (2020)
Пријава теме специјалистичког рада (2020)
Пријава теме завршног мастер рада (2021)
Пријава теме дипломског рада (2020)
Захтев за издавање уверења о положеним испитима (2020)
Уговор о међусобним правима и обавезама
Образац за струковни инжењерски рад
Образац молбе
  Уговор о обављању стручне праксе основне студије – фирма (2023)
Уговор о обављању стручне праксе основне студије – студент (2023)
Уговор о обављању стручне праксе мастер студије- фирма (2023)
Анкета уз уговор за стручну праксу (ИНИ -ЗПП) 2016
Образац за стручну праксу
Упутство за реализацију стручне праксе
Упутство о форми за израду завршног рада (2020)
Упутство о форми за израду специјалистичког рада (2020)
Упутство о форми за израду завршног мастер рада (2022)
Потврда о обављеној стручној пракси на Специјалистичким студијама на студијском програму: Безбедност друмског саобраћаја
Захтев за промену испитивача
Захтев за полагање испита пред испитном комисијом