Obaveštenje o uvidu javnosti završnih master radova

 

Ime i prezime Broj indeksa Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu
Stevan Nikolić DST 05/20 ANALIZA ERGONOMSKIH PARAMETARA VOZILA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE B KATEGORIJE NA TERITORIJI NIŠA od 14.12.2023. do
28.12.2023.
Aleksandar Stanković GKU 27/21 POSEBNI PROBLEMI KOD IZRADE MOSTA SA PRIMEROM IZRADE KRILNOG ZIDA od 13.12.2023. do
27.12.2023.
Đorđe Zejak MKT 12/20 ANALIZA PREDNOSTI I MANA SKLADIŠTENJA MULTIMEDIJALNIH PODATAKA NA OBLAKU I FIZIČKIM MEDIJUMIMA od 12.12.2023. do
26.12.2023.
Aleksandar Ignjatović MKT 20/18 ANALIZA PROCESA VIDEO STREAMINGA 3D ANIMIRANIH SADRŽAJA od 13.04.2023. do 27.04.2023.
Nevena Ratković GKU 01/20 GRAĐEVINSKO URBANISTIČKE PROCEDURE ZA USLOVE BETONA I ARMIRANJA KOD OBJEKATA VISOKOGRADNJE od 13.04.2023. do 27.04.2023.
Dušan Savić MKT 05/20 KOMPARATIVNA ANALIZA BESPLATNIH PROGRAMSKIH OKRUŽENJA ZA KREIRANJE MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET KORISNIČKOG ISKUSTVA od 28.03.2023. do 11.04.2023.
Aleksandar Mitrović UO 09/20 PRIMENA DEKARBONIZACIJE SAOBRAĆAJA KROZ EVROPSKI ZELENI PLAN od 10.03.2023. do 24.03.2023.

Po zahtevu studenta Aleksandra Mitrovića , za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 23.03.2023. godine.
Dušan Čojbašić PIT 13/20 IZRADA KUĆIŠTA KOTLA NA CNC PLAZMI od 08.03.2023. do 22.03.2023.
Jelena Stefanović DST 02/20 VREMENSKO PROSTORNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM BICIKLISTA NA PODRUČJU PU VRANJE SA PREDLOGOM MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA od 24.02.2023. do 10.03.2023.
Mladen Radovanović PIT 31/20 RAZVOJ I IZRADA ALATA ZA KRIMPOVANJE TERMINALA U PROIZVODNJI ŽIČANIH I KABLOVSKIH SNOPOVA od 24.02.2023. do 10.03.2023.
Ivan Dimitrijević PIT 25/20 UNAPREĐENJE GREJNOG SISTEMA NA MAŠINI ZA VAKUMIRANJE od 24.02.2023. do 10.03.2023.
Milan Videnović MKT 24/20 PRAĆENJE KVALITETA STREAMING SERVISA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA od 15.02.2023. do 01.03.2023.
Lazar Milošević PIT 21/20 ANALIZA MOGUĆIH PRIMENA AUTOMATSKI VOĐENIH VOZILA U INDUSTRIJI od 09.02.2023. do 23.02.2023.
Anđela Jovanović GKU 07/20 KONSTRUKTIVNI SISTEMI SPORTSKE HALE od 07.02.2023. do 21.02.2023.
Sandra Stanković MKT 02/20 IMPLEMENTACIJA AGILNE METODOLOGIJE U STARTAP KOMPANIJAMA od 04.02.2023. do 18.02.2023.
Milan Marković MKT 01/19 KLASIFIKACIJA I VERIFIKACIJA LAMINACIJE 1102 – 1060326/RS PRIMENOM MATLAB-A od 17.12.2022. do 01.01.2023.

Po zahtevu studenta Milana Markovića , za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 23.12.2022. godine.
Marijana Mijić PIT 02/20 ANALIZA SISTEMA I ALATA KVALITETA U FABRICI TYGAR TYRESSEKTOR DVOTOČKAŠA 2T od 09.12.2022. do 24.12.2022.
Aleksandar Rašić UO 07/20 KARAKTERIZACIJA FARMACEUTSKOG OTPADA U CILJU NJEGOVE EFIKASNIJE KLASIFIKACIJE SA ASPEKTA ŽIVOTNE SREDINE od 06.12.2022. do 20.12.2022.
Miljana Vukoičić UO 19/18 ANALIZA SISTEMA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U DOMU ZDRAVLJA MEROŠINA I UPOREDNA ANALIZA PODATAKA PRE I ZA VREME COVID-A od 06.12.2022. do 20.12.2022.
Stefan Marković MKT 19/18 SMANJIVANJE ŠKARTA U PROIZVODNJI ŠTAMPANIH PLOČA UPOTREBOM INDUSTRIJSKIH METODOLOGIJA POMOĆU SOFTVRSKIH ALATA od 06.12.2022. do 20.12.2022.
Jelena Milosavljević MKT 07/20 KOMPARATIVNA ANALIZA GRAFIČKIH FORMULA I NJIHOV UTICAJ NA STEPEN KORISNIČKOG ZADOVOLJSTVA od 16.11.2022. do 30.11.2022.
Grade Stojanović PIT 30/20 PRIMERI PRIMENE MOSNIH DIZALICA ZA DIZANJE PRUŽNIH VOZILA U SLUČAJEVIMA VANREDNIH DOGAĐAJA od 16.11.2022. do 30.11.2022.
Miloš Stamenković GKU 10/20 GRAĐEVINSKO URBANISTIČKE PROCEDURE KOD REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKATA od 08.11.2022. do 22.11.2022.
Miloš Stojković GKU 13/20 GRAĐEVINSKO URBANISTIČKE PROCEDURE KOD IZRADE INDISTRIJSKIH OBJEKATA I HALE od 08.11.2022. do 22.11.2022.

Po zahtevu studenta Miloša Stojkovića, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 15.11.2022. godine.
Stevan Ničić GKU 16/19 IZRADA MODELA POSLOVNOG OBJEKTA od 06.11.2022. do 20.11.2022.
Milica Arsić UO 12/20 ANALIZA OTPADA GENERISANOG RADOM JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA SRBIJE – OGRANAK TE-KO KOSTOLAC, OBRADA PODATAKA MERENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I MERE ZA POBOLJŠANJE od 29.10.2022. do 12.11.2022.
Aleksandar Kostić MKT 13/20 PRIMENA TEHNIKA BEŽIČNOG PRENOSA U PRENOSU SENZORSKIH MERENJA U POLJOPRIVREDI od 27.10.2022. do 10.11.2022.
Jovana Golubović PIT 03/20 PUŽNI TRANSPORTERI od 27.10.2022. do 10.11.2022.
Predrag Veljkov GKU 15/20 FUNDIRANJE TEMELJA SREDNJIH STUBOVA U REČNOM KORITU KOD MOSTOVA SA PRIMERIMA od 27.10.2022. do 10.11.2022.
Lazar Atanasijević PIT 09/20 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA PO+P+1 U PO+P+3 U ULICI JANISA JANULISA U NIŠU od 15.10.2022. do 18.10.2022.

Po zahtevu studenta Lazara Petrovića, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 18.10.2022. godine.
Lazar Petrović PIT 09/20 TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE DOZIRNE JEDINICE KOTLA NA BIOMASU od 15.10.2022. do 18.10.2022.

Po zahtevu studenta Lazara Petrovića, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 17.10.2022. godine.
Miljan Živković GKU 20/20 RECIKLAŽA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA SA NAGLASKOM NA RECIKLAŽU ASFALTA od 13.10.2022. do 27.10.2022.

Po zahtevu studenta Miljana Živkovićae, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 18.10..2022. godine.
Igor Grmuša GKU 02/19 PROJEKAT KONSTRUKCIJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI Po+Pr+2+Pk u ulici 11. oktobra u Leskovcu od 24.09.2022. do 08.10.2022.

Po zahtevu studenta Igora Grmuše, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 27.09.2022. godine.
Emilija Stojanović UO 18/20 ANALIZA STAVA JAVNOG MNJENJA NA PODRUČJU GRADA NIŠA PO PITANJU TERMIČKOG TRETMANA OTPADA U SILJU DOBIJANJA ENERGIJE od 21.09.2022. do 05.10.2022.

Po zahtevu studenta Emilije Stojanović, za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 23.09.2022. godine.
Dušan Radosavljević UO 33/19 ANALIZA EFIKASNOSTI SISTEMA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE, SAKUPLJANJE I TRANSPORT KOMUNALNOG OTPADA od 21.09.2022.do 05.10.2022.

Po zahtevu studenta Dušana Radosavljevića, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Aleksandar Radeković MKT 04/19 PRIMENA BEŽIČNIH SENZORSKIH MREŽA KOD PAMETNIH KUĆA – SMART HOME od 21.09.2022. do 05.10.2022.
Nenad Tjupa PIT 05/20 PROJEKTOVANJE I IZRADA AKTIVNOG HLAĐENJA KUĆIŠTA NESPI 4 CASE ZA RASPBERRY P I 4 od 20.09.2022. do  04.10.2022.

Po zahtevu studenta Nenada Tjupe, za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Maja Tjupa PIT 06/20 UNAPREĐENJE KONSTRUKCIJE KOMBINOVANOG VENTILA DN32, PN25 I ODREĐIVANJE REGULACIONIH KARAKTERISTIKA od 20.09.2022. do 04.10.2022.

Po zahtevu studenta Maje Tjupe, za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Gazmend Bina MKT 29/20 PRENOS PODATAKA BEŽIČNIM PUTEM U PČINJSKOM OKRUGU od 20.09.2022. do 04.10.2022.

Po zahtevu studenta Gazmend Bine za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022.god.
Lazar Stevanović GKU 27/20 PRORAČUN KONSTRUKCIJE STAMBENOG OBJEKTA P+1 U DAVIDOVCU od 20.09.2022. do 04.10.2022.
Aleksandar Canić DST 07/20 MOGUĆNOSTI PRIMENE HCM METODOLOGIJE U CILJU KONTINUIRANOG PRAĆENJA NIVOA USLUGE NA AUTO PUTU PRIMER DRŽAVNOG PUTA IA4 od 17.09.2022. do 01.10.2022.
Bojana Petrović UO 18/18 POTENCIJALI TERMIČKOG TRETMANA OTPADNE BIOMASE IZ POLJOPRIVREDE U CILJU DOBIJANJA ENERGIJE U REPUBLICI SRBIJI od 16.09.2022. do 30.09.2022.

Po zahtevu studenta Bojane Petrović, za raniju odbranu završnog master  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Nenad Stojanović GKU04/19 GRAĐEVINSKE URBANISTIČKE PROCEDURE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STICANJE LICENCI od 14.09.2022. do 28.09.2022.
Miloš Đokić MKT 03/18 RAZVOJ BLOG APLIKACIJE ZASNOVANE NA WEB SERVISIMA U RADNOM OKRUŽENJU LARAVEL od 14.09.2022. do 28.09.2022.
Nikola Blagojević  UO 13/17 TEHNO EKONMSKA ANALIZA TRETMANA MEDICINSKOG OPASNOG OTPADA U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU NIŠ od 13.09.2022. do 27.09.2022.

Po zahtevu studenta Nikole Blagojevića, za raniju odbranu završnog master rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Miloš Ilić UO 25/18 ANALIZA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA IZ SAVREMENIH POSTROJENJA ZA KONTROLISANO SPALJIVANJE OTPADA od 10.09.2022. do 25.09.2022.
Goran Pajić PIT 24/20 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA KOMPANIJU MOLD AND FORMING TOOLS od 09.09.2022. do 24.09.2022.
Andrija Milojević  UO 27/18 UPRAVLJANJE PROCESIMA RECIKLAŽE OTPADA IZ VEZDUHOPLOVNE INDUSTRIJE od 08.09.2022. do 23.09.2022.
Miroslav Cvetković GKU 34/20 SANACIJA KOSINE I REKOSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI KAPETAN MIŠINOJ U DONJEM MILANOVCU od 07.09.2022. do 22.09.2022.
Željko Petrov  UO 05/20 ANALIZA KLJUČNIH PROBLEMA RADA KOMUNALNIH SLUŽBI ZA SAKUPLJANJE I ODVOŽENJE OTPADA I MOGUĆNOSTI ZA POBOLJŠANJE NJIHOVOG RADA od 06.09.2022. do 20.09.2022.
Emilija Vujić  UO 22/20 PRIMENA DIREKTIVA I STANDARDA U PRERADI ORGANSKOG OTPADA od 02.09.2022. do 16.09.2022.
Đorđe Radovanović UO 11/16 UNAPREĐENJE PROCEDURA UPRAVLJANJA OTPADNIM BUKOVIM DRVETOM KAO POLAZNOM SIROVINOM ZA PROIZVODNJU BUKOVOG DRVENOG PELETA U PREDUZEĆU „BIOENERGY POINT“ BOLJEVAC od 24.08.2022. do 07.09.2022.
Aleksandar Jokić GKU 29/19 TEMELJ POTPORNOG ZIDA U LOŠEM KVALITETU ZEMLJIŠTA od 19.08.2022. do 03.09.2022.
Anastasija Miljković GKU 9/20 IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ULICE SVETOG ROMANA U VLASOTINCU od 16.07.2022. do 30.07.2022.