Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Мирко Мијовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Систем за контролу браве помоћу RFID-a управљан микроконтролером ATMega328", oдобрен на седници већа студијског програма 12.02.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Богдановић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Дејановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Анализа фактора који утичу на повреде на раду", oдобрен на седници већа студијског програма 23.10.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Маријана Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Бежични телекомуникациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Кооперативни неортогонални вишеструки приступ у 5G системима", oдобрен на седници већа студијског програма 26.01.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.02.2024 год. у 11:00 пред комисијом:
1. мр Данијела Алексић - председник
2. др Наташа Богдановић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Лука Глишовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Противпожарна заштита бензинске станице", oдобрен на седници већа студијског програма 15.06.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.02.2024 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Даница Милошевић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Цолић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Администрирање базе података браниће завршни рад под називом теме: "Примена тригера, евента и ограничења у SQL бази за потребе угоститељског објекта", oдобрен на седници већа студијског програма 26.01.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Дунчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Примена развоја у степени ред за решавање тригонометријских функција код микроконтролера ATmega328", oдобрен на седници већа студијског програма 29.12.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Богдановић - председник
2. др Наташа Савић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Данијела Анђелковић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета 3Д моделирање производа браниће мастер рад под називом теме: "Пројектовање и израда кућишта IoT уређаја", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 22.11.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 12.02.2024 год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић, Милан Николић - члан
3. др Милан Павловић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Дарко Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Аутоматизација мреже применом PYSNMP библиотеке", oдобрен на седници већа студијског програма 29.12.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Богдан Буљанчевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни материјали браниће мастер рад под називом теме: "Свакодневна примена рециклабилних материјала у грађевинској индустрији и њен утицај на одрживост", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 06.12.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 09.02.2024 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Александра Маринковић, Љиљана Костић Деспотовић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани мастер рада

Слађан Милојић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из предмета Конструктивни системи браниће мастер рад под називом теме: "Конструктивни систем хале", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 15.06.2023 год.
Одбрана мастер рада одржаће се 09.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Даница Милошевић - председник
2. др Данијела Златковић, Јелена Златковић - члан
3. др Александра Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Динић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета НЕТ технологије браниће завршни рад под називом теме: "Реализација MVC Web App u ASP.NET- u", oдобрен на седници већа студијског програма 29.12.2023 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.02.2024 год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Кристијан Орозовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Дозатор дезинфекционог раствора базиран на микроконтролеру ATmega328", oдобрен на седници већа студијског програма 08.12.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.02.2024 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Крстић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Развој веб апликације са напредним функционалностима извоза и увоза података путем xlxs фајлова", oдобрен на седници већа студијског програма 22.01.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.02.2024 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Управљање ризицима и безбедност и здравље на раду у компанији Zumtobel", oдобрен на седници већа студијског програма 29.01.2024 год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.02.2024 год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор