Стефан Михајловић

Имејл: stefan.mihajlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00, Среда 14:00 - 15:00

Катедра за цивилно инжењерство

Академска каријера

Избор у звање Асистента 2023. године на Академији техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш, област Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, Технологија и организација транспорта и Безбедност саобраћаја

Докторске студије уписао 2022. године, на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Саобраћај.

Мастер студије завршио 2022. године, на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Саобраћај и транспорт.

Дипломирала 2019. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Саобраћај и транспорт.

 

Ужа стручна област

Планирање, пројектовање и управљање саобраћајем

Технологија и организација транспорта

Безбедност саобраћаја

Студијски програми

Друмски саобраћај (основне струковне студије) – ДРС

Саобраћај и транспорт (основне струковне студије)

Друмски саобраћај и транспорт (специјалистичке струковне студије)

Друмски саобраћај и транспорт (мастер струковне студије) – ДСТ

Предмети на којима је наставник ангажован

Безбедност саобраћаја (основне струковне студије)

Паркирање и јавне гараже (основне струковне студије)

Саобраћајна психологија (основне струковне студије)

Оспособљавање кандидата за возаче (основне струковне студије)

Моторна возила (основне струковне студије)

Техничко цртање (основне струковне студије)

Управљање у безбедности саобраћаја (мастер струковне студије)

Паркирање и терминали (мастер струковне студије)

Технологија рада ЦОВ (мастер струковне студије)

Пројекти

Истраживање карактеристика паркирања на територији општине Владичин Хан;

Истраживање ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају на путевима на територији града Крушевца;

Национална стратегија друмског саобраћаја 2023-2030

Репрезентативне референце

D. Bogićević, N. Čergić, S. Mihajlović, J. Ilić, ANALIZA UTICAJA UMORA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA PO POLICIJSKIM UPRAVAMA U REPUBLICI SRBIJI, Vrnjačka Banja, 2022

D. Radosavljević, M. Radosavljević, J. Mišić, S. Mihajlović, TRANZITNO ORIJENTISANI RAZVOJ MODEL I ISKUŠENJA, Herceg Novi, 2022

D. Radosavljević, A. Manojlović, O. Medar, J. Mišić, S. Mihajlović, MANAGING THE SUSTAINABILITY OF ROAD FREIGHT TRANSPORT: OVE HUMAN INDICATOR, Novi Sad, 2021

J. Mišić, S. Sremac, V. Popović, D. Radosavljević, S. Mihajlović, ALTERNATIVE TRANSPORT SYSTEMS IN THE FUNCTION OF MICROMOBILITY, Bitol, 2021

D. Radosavljević, S. Mihajlović, D. Bogićević, J. Mišić, M. Stanković, THE IMPACT OF TRANSPORT EXCHANGES ON THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES IN THE PROCESS OF REALIZATION OF SUSTAINABLE TRANSPORT, Bitol, 2021

Активности

Истраживачки интерес: Паркирање и Безбедност саобраћаја.