Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Среда 12:00 - 13:00 / Четвртак 11:00 - 12:00

Катедра за цивилно инжењерство

Академска каријера

Избор у звање асистента 2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству.

Докторске студије уписао 2014. године на Факултету заштите на раду, смер Инжењерство заштите животне средине.

Мастер студије завршио 2012. године на Грађевинско архитектонском факултету и Нишу, одсек Aрхитектура, смер Архитектонско-пројектантски.

Основне струдије завршио 2010. године на Грађевинско-архитектонском Факултету у Нишу, одсек Архитектура.

 

Ужа научна област

Конструкције, материјализација и визуелизација у грађевинарству

 

Студијски програми

Грађевинско инжењерство (основне струковне студије) – ГРИ

Инжењерство заштите животне средине >(основне струковне студије) – ИЗЖС

Управљање отпадом (мастер струковне студије) – УПО

Грађевинске конструкције и управљање изградњом (мастер струковне студије) – ГКУ

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Нацртна геометрија (основне студије)

Рачунарска техника (основне студије)

Рачунарска графика (основне студије)

Грађевинске конструкције (основне студије)

Завршни радови и инсталације (основне студије)

Енергетска ефикасност у зградарству (основне студије)

Техничко цртање (основне студије)

Статистика и анализа (основне студије)

Обрада и анализа података (мастер студије)

Конструктивни системи (мастер студије)

 

Пројекти

ERASMUS – Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAFE

TEMPUS 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector, WamPPP.

Израда пројеката за уређење ентеријера простора АТВСС-Одсек Ниш<

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: “Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Ртањ, општине Бољевац на К.П. број 6464/1, К.О. Мирово”

 

Репрезентативне референце

Vukadinović, A., Radosavljević, J., Đorđević, A., Petrović, N., Effects of vegetation shading on energy performance of detached passive solar buildings with a sunspace, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, Vol 19, 2021, pp. 13-18, ISSN 1584-2665 

Vukadinović, A., Radosavljević, J., Đorđević, A., Protić, M., Petrović, N., Multi-objective optimization of energy performance for a detached residential- building with a sunspace using the NSGA-II genetic algorithm, Solar Energy, Vol 224, 2021, pp. 1426-1444, https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.06.082 

Vukadinović, A., Radosavljević, J., Đorđević, A., Petrović, N.,, Effects of the geometry of residential buildings with a sunspace on their energy performance, Facta Universitatis, Architecture and Civil Engineering, Vol 17, 2019, pp. 105-118, https://doi.org/10.2298/FUACE190227004V 

Petrović, N., Radosavljević, J.,Vukadinović, A., Mitigating of Urban Heat Island, 18th International Conference Man & Working Environment, Faculty of occupational Safety, Niš, 6-7. December, 2018. str. 115-119, ISBN 978-86-6093-089-9 

Н. Петровић, Н. Тошић, М. Протић, Смањење ефекта топлотног острва имплементацијом зелених кровова , 13. Међународно саветовање на тему Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 9-11. јануар 2018. године, стр. 332-339, ИСБН 978-86-6211-112-8 

Ј. Радосављевић, С. Живановић, А. Вукадиновић, А. Ђорђевић, Н. Петровић, „Енергетска санација објекта основне школе „Добрила Стамболић у Сврљигу ““, Савез инжењера и техничара Србије, 2017. година, ISSN 0040-2176   

N. Petrović, J. Radosavljević, N. Tošić, A. Vukadinović, „Types and features of green roof substrates“, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 2017. godina, Užice 

Петровић, Н. „Предности зелених над конвенционалним равним крововима на примеру централне зоне Града Ниша“, Зборник радова ГНП 2016, Универзитет Црне Горе, Жабљак, 2016. ИСБН 978-86-82707-30-1 

Петровић, Н., Николић, О., Николић, В., Лукић, П., „Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845 

Николић, О., Николић, В., Марковић, Б., Петровић, Н., Лукић, П., „Франц (Фрања) Бартош – српски инжењер у 19. веку“, Зборник радова Грађевинко-архитектонског факултета, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2015. ИССН 1452-2845  

Петровић, Н. „Геотермалне пумпе“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3 

Петровић, Н. „Самогрејне соларне земунице“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3 

Златковић, Д., Петровић Н. „Пасивне куће као основа одрживог грађења“, 37. Конференција Мајски скуп одржавалаца Србије, Нова концепција одржавања, Вршачка Бања, 2014. година, ИСБН 978-86-89087-12-3

 

Активности

Истраживачки интерес: –

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: –