УПИС 2024 – ПРИПРЕМНА НАСТАВА / ИНФОРМАТОР / КОНКУРС

УПИС У ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ


 


 

Припремна настава за полагање пријемног испита из математике одржаће се од 17. до 28. јуна 2024. године у времену од 1615 до 2000 часова у просторијама Одсека Ниш.
Припремна настава траје 40 часова а у оквиру припремне наставе биће организован и пробни тест. Кандидати уз пријаву за припремну наставу (формулар за пријаву) достављају доказ о уплати износа од 6.000,00 динара на жиро рачун Академије број: 840-2111666-06, позив на број (одобрење) 02-2024. Доказ о уплати послати на мејл: upisnis@akademijanis.edu.rs.