TRAFSAF

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ:

Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) / Унапређење безбедности саобраћаја у земљама западног балкана кроз иновацију и развој курикулума за основне и мастер студије
Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
Трајање: 2018 – 2021
Вредност: 863.038,00 €
Званична интернет страница: www.trafsaf.pr.ac.rs

МОТИВАЦИЈА ЗА ПРОЈЕКАТ

Према Светској здравственој организацији сваке године у саобраћајним незгодама погине 1,2 милиона људи и 30-50 милиона буде повређено. Повреде задобијене у саобраћајним незгодама су осми узрок смртности људи у свету и први узрок смртности младих особа, старости 15 – 29 година. Повреде у друмском саобраћају тренутно се процењују као девети водећи узрок смрти у свим старосним групама на глобалном нивоу, и предвиђа се да ће постати седми водећи узрок смрти до 2030. године. Ситуација у погледу безбедности саобраћаја у земљама западног Балкана (ЗБ) је далеко од задовољавајуће. У поређењу са западноевропским земљама, земље ЗБ имају већу стопу смртности у саобраћајним незгодама.

Када је у питању безбедност саобраћаја, образовни системи у земљама ЗБ, на свим нивоима, су више информативни него свеобухватни. Због тога стратегије безбедност саобраћаја развијене од стране надлежних органа предвиђају реформу курикулума која ће обухватити све нивое образовања.

Сви универзитети на простору ЗБ деле заједничко наслеђе, па је ситуација у овој области слична. Универзитети су анализирали курикулуме за инжењере саобраћаја и транспорта и увидели да постоји значајан простор за унапређење. Наиме, свим универзитетима партнерима недостају савремене лабораторије и софтвери за симулацију, курсеви су опште орјентисани, а не орјентисани ка решавању проблема. Такође, студентима недостају практична знања.


ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

 • Побољшање квалитета високог образовања у области транспорта и саобраћајног инжењерства;
 • Јачање значаја саобраћајне струке на тржишту рада и друштву;
 • Повећање нивоа компетенција и тренинг за саобраћајне стручњаке у земљама Западног Балкана
 • Унапређење постојећих курикулума основних и мастер студија, а све у складу са ЕУ трендовима

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

 • Идентификација кључних проблема безбедности саобраћаја у земљама ЗБ;
 • Развој и имплементација нових/модернизованих наставних планова и програма за дипломске и мастер студије у складу са Болоњским захтевима и националним стандардима акредитације;
 • Развој едукативних тренинга и материјала за обуку професионалаца у безбедности саобраћаја.


КОНЗОРЦИЈУМ / CONSORTIUM

EU partners

 • Universidad Politecnica de Madrid (UPM, Spain)
 • Obuda University (OU, Hungary)
 • Lublin University of Technology (LUT, Poland)
 • University of Maribor (UM, Slovenia)

Western Balkan partners

 • University of Pristina in Kosovska Mitrovica (UPKM, Kosovo*)
 • Technical College of Applied Sciences Urosevac with temporary seat in Leposavic (TCASU, Kosovo*)
 • University of Novi Sad (UNS, Serbia)
 • The College of Applied Technical Sciences Nis (VTSNIS, Serbia)
 • University of Sarajevo (UNSA, Bosnia and Herzegovina)
 • Sinergija University Bijeljina (USB, Bosnia and Herzegovina)
 • University of Montenegro (UoM, Montenegro)
 • University Adriatic Bar (AUB, Montenegro)

Non-Academic partners

 • Road Traffic Safety Agency (ABS, Serbia)
 • Traffic Safety Agency of Republic of Srpska (TSARS, BiH)
 • Alpha Centre (AC, Montenegro)
 • Centre for Development of Local Communities Kosovska Mitrovica  (CRLS, Kosovo*)

Kick-off meeting , Косовска Митровица, 15. јануар 2019.

 

АКТИВНОСТИ ВТШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

1. координациони састанак TRAFSAF тима ВТШ НИШ – Извештај

2. координациони састанак TRAFSAF тима ВТШ НИШ – Извештај

3. координациони састанак TRAFSAF тима ВТШ НИШ – Извештај

4. координациони састанак TRAFSAF тима ВТШ НИШ – Извештај

5. координациони састанак TRAFSAF тима АТВСС – Одсек Ниш – Извештај

6. координациони састанак TRAFSAF тима АТВСС – Одсек Ниш – Извештај

 

„Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске комисије. Ова публикација [комуникација] одражава само ставове аутора, а Комисија не може бити одговорна за било какву употребу информација које се у њој налазе“.