Прехрамбена технологија


Прехрамбена технологија је студијски програм који се изводи на Академији техничко-васпитачких струковних студија.

Све информације о студијском програми можете добити на број 060 3677400 или на мејл адресу: prijemni@akademijanis.edu.rs.

Припремна настава ће се организовати у периоду од 13. до 24. јуна 2022. године.