Portfolio


O Odseku:
Odsek Niš je akreditovana, samostalna, visokoškolska ustanova, sa 45 godina dugom tradicijom obrazovanja, koja obrazuje strukovne inženjere za potrebe privrede i industrije. Savremen i inovativan pristup učenju obezbeđuje našim studentima praktična znanja, što želimo da pružimo i budućim studentima. Više od 15.000 naših svršenih studenata koji profesionalno obavljaju svoje poslove i stalno doprinose razvoju našeg društva, potvrda su našeg kvaliteta.


Rukovodilac odseka:
dr Petar Đekić


Studijski programi:

 • Osnovne strukovne studije: Industrisko inženjerstvo, Drumski saoraćaj, Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije, Građevinsko inženjerstvo, Zaštita životne sredine;
 • Master strukovne studije: Upravljanje otpadom, Multimedijalne komunikacione tehnologije, Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom, Proizvodno-informacione tehnologije, Informacione tehnologije i sistemi, Drumski saobraćaj i transport.


Stepen studija:
 Osnovne strukovne studije (180 ESPB), Specijaističke strukovne studije (60 ESPB), Master strukovne studije (120 ESPB)


Projekti:
Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš (Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš) je bila uključena u sledeće projekte:

 • 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education“;
 • 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement “CONGRAD“;
 • TEMPUS 158 781 „Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning“;
 • 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR I mprovement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina;
 • 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.


Projektni tim studijskog programa Drumski Saobraćaj:

 • Projekat: „Analiza funkcionisanja sistema parkiranja u Nišu“ , decembar 2010. godine – mart 2011. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i tehničko regulisanje saobraćaja u centru Surdulice jul, 2011. godine, naručilac Opština Surdulica;
 • Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Kosovke devojke u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša;
 • Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Studenička u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni škola u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Prokuplju, februar 2013. godine, naručilac Opština Prokuplje;
 • Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije „Glavni projekat semaforizacije raskrsnice ulica Surduličkih mučenika – Srpskih vladara u Surdulici“, januar 2014. godine, naručilac Opština Surdulica;
 • Izrada elaborata „Skup mera za rešavanje problema parkiranja u Niškoj Banji“, jun 2014. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni vrtića u ulici Veljka Milankovića Buka u Prokuplju, septembar 2014. godine, naručilac Opština Prokuplje;
 • Uporedna analiza sistema rehabilitacije vozaca u Evropi i svetu sa preporukama unapredenja postojeceg sistema rehabilitacije vozaca u Republici Srbiji;
 • Utvrdivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora voznje-istrazivanje trenutnog nivoa znanja i vestina u odnosu na neophodne kompetencije;
 • Analize optimalne organizacije sa predlogom cena taksi prevoza na teritoriji grada Niša;
 • Elaborat saobraćajno tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji dalekovoda 35 kV od TC 110/35/10 kV “Vlasotince” do buduće TC 35/10 kV “Gornji orah” u Tegošnici i od iste do TC 35/10 kV “Sastav reka” u sastavu reka na državnom putu 1 B reda br. 39 I državnom putu 2A reda br. 231;
 • Elaborat saobraćajno-tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji mešovitog voda (10kV I 0,4kV “Cigansko groblje” do STS 10/04kV “Cara Dušana” u Lebanu.


Akreditovana stručna predavanja

 • Princip energetske efikasnosti u zgradarstvu;
 • Poslovne komunikacije;
 • Napredni Excel.


Samsung Apps Laboratorija

Aprila 2011. godine, je otvorena laboratorija za razvoj mobilnih aplikacija uz podršku kompanije Samsung. Laboratorija ima 12 radnih mesta i kompletno je opremljena najsavremenijim uređajima za razvoj aplikacija (računari, smart telefoni, smart televizori i smart tabla). Do danas je u laboratoriji razvijeno više od 40 aplikacija koje je instaliralo preko 500.000 korisnika širom sveta. VTŠ Apps Tim predstavlja tim profesora, asistenata i studenata i formiran je sa ciljem da studenti, kroz rad u laboratoriji, stiču praktična iskustva i da se bolje pripreme za buduće poslovne angažmane u struci.

Najznačajniji rezultati VTŠ Apps Tim-a:

 • Razvijena i lansirana prva srpska smart TV aplikacija;
 • Nagrada za najbolju lokalnu bada aplikaciju na takmičenju Bada Challenge;
 • Nagrada za najbolju praktičnu realizaciju na konferenciji IEEESTEC 2014 sa projektom VTŠ Access Control;
 • Prvo mesto na konferenciji IEEESTEC 2013 sa projektom VTŠ Explorer;
 • Prvo meto na konferenciji IEEESTEC 2012 sa projektom Great Warriors;
 • Android aplikacija Masterata za potrebe Societe Generale banke;
 • Hardversko-softverskog rešenja za prikupljanje limenki i plastičnih flaša, Naftna industrija Srbije NIS u okviru programa Zajednici zajedno.


Saradnja sa Societe General bankom:

Visoka tehnička škola u saradnji sa Societe General bankom pomaže realizaciju projekata učenika srednjih škola. Pomoć se ogleda u pronalaženju potencijalnih investitora i davanja mentorske podrške projektnim timovima. Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra 2015. godine i trajaće 9 meseci.


Partneri Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš:

 • Republička agencija za bezbednost saobraćaj;
 • Microsoft Development Network – Academic Alliance;
 • Samsung Electronics GMBH;
 • Regionalna Privredna Komora Niš;
 • Philip Moris Inc.;
 • Navak – Nacionalna Vozačka Akademija;
 • Porr Werner Weber;
 • E-reciklaža;
 • Institut za javno zdravlje;
 • Klinički centar Niš;
 • Societe Generale banka;
 • Put Inženjering – Preduzeće za proizvodnju, niskogradnju i transport – Niš;
 • Tehnogradnja d.o.o. –Kruševac;
 • Proksima d.o.o. – Babušnica;
 • Niš Ekspres a.d. Niš;
 • JKP Naisus;
 • JP Aerodrom Niš;
 • JKP Direkcija za javni gradski prevoz Grada Niša;
 • IT centar Niš.