Biblioteka

Biblioteka raspolaže potrebnim brojem bibliotečkih jedinica i pokriva sve oblasti nastavnog procesa. Sadržaj bibliotečkog fonda prilagođen je studijama (nastavnom procesu) i sadrži:

  • Stručnu literaturu potrebnu studentima za pripremu ispita i izradu završnih radova, kao i nastavnicima za pripremu predavanja i daljeg stručnog usavršavanja;
  • Udžbenike i publikacije prilagođene sadržajima nastavnih predmeta čiji su autori, uglavnom, predmetni nastavnici Akademije;
  • Veći broj stručnih časopisa, domaćih i inostranih, koji su u funkciji nastavnog procesa, a dostupni su i nastavnicima i studentima Akademije. Na ovaj način, Akademija obezbeđuje pokrivenost svih nastavnih predmeta odgovarajućom stručnom literaturom. Nabavkom potrebne stručne literature i izdavanjem novih publikacija nastavnika Akademije, biblioteka stalno obogaćuje svoj fond. Knjiga se može dobiti na korišćenje u čitaonici uz indeks.

 

osoblje slika

Silvana Bogićević

Bibliotekar

Kancelarija 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Marija Mitić

Knjižničar

Kancelarija 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@akademijanis.edu.rs

Čitaonica biblioteke Odseka Niš za potrebe studenata je otvorena:

PONEDELJAK – PETAK od 8:00 do 16.00 časova.


ELEKTRONSKI KATALOG BIBLIOTEKE – NIBIS


Katalog biblioteke DRUŠTVA ARHITEKATA NIŠA

E – CRIS Informacioni sistem o istraživačkoj delatnosti u Srbiji

Zahtev za digitalizaciju doktorske disertacije

Digitalni repozitorijum  Univerzitet u Beogradu

Elektronski časopisi i baze podataka – Kobson

Virtuelna biblioteka Srbije – COBISS