Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама


Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама  је студијски програм који се изводи на Академији техничко-васпитачких струковних студија.

Све информације о студијском програми можете добити на број 060 3677400 или на мејл адресу: prijemni@akademijanis.edu.rs.