Студијски програм:

Мултимедијалне комуникационе технологије акредитован 2017. год.