Студијски програм:

Комуникационе технологије акредитован 2012. године