STUDIJSKI PROGRAM: MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


INFORMATOR MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA
Naziv studijskog programa je MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, a nivo i vrsta studija su master strukovne studije. Vreme izvođenja studija su dve godine, odnosno četiri semestra, pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i daje stručni naziv MASTER STRUKOVNI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Škole – da osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces iz oblasti MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIONIH  TEHNOLOGIJA.

 

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA
Svrha studijskog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnog master inženjera elektrotehnike i računarstva iz oblasti multimedijalnih  komunikacija u skladu sa potrebama privrede i društva u celini.
Studijski program Multimedijalne komunikacione tehnologije obrazuje studente da primenjuju različite veštine i znanja. Studenti svoje veštine i znanja stiču preko realizacije studijskog programa kroz dvogodišnje studije sa četiri semestara, uz najsavremeniji nastavni proces primenom: audio–vizuelne, interaktivne, teorijske i praktične nastave, koje se sprovode izvođenjem laboratorijskih i pokaznih vežbi, stručne prakse, posete firmama i ustanovama itd.
Realizacija ovog studijskog programa obezbeđuje sticanje sposobnosti i veština za uspešno bavljenje multimedijalnim komunikacijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada u skladu sa svetskim iskustvima.
Na studijskom programu Multimedijalne komunikacione tehnologije studenti se osposobljavaju za kreiranje, projektovanje i realizaciju multimdijalnih sistema, za projektovanje i realizaciju komunikacije na relaciji čovek – mašina, za obradu raznih multimedijalnih sadržaja, za zaštitu multimedijalnih sistema kao i sadržaja, za praćenje standarda u oblasti multimedijalnih komunikacija i dr.
Osim što nudi isti sadržaj programa kao i ostale vodeće svetske strukovne škole,  studijski program Multimedijalne komunikacione tehnologije nudi i:
– zadovoljavanje povećanih zahteva privrede u pogledu osposobljavanja kadrova za sticanje novih veština, znanja i sposobnosti iz ove oblasti,
– savremeno povezivanje obrazovanja iz oblasti multimedijalnih komunikacija i tržišta rada i stvaranje fleksibilnijih veza,
– dalje usavršavanje nastavnih planova i programa, što podrazumeva osavremenjavanje kurikuluma, uvođenje novih predmeta, drugačije definisanje profesionalne prakse, obezbeđivanje uslova za sticanje sistema sertifikata i sistema diploma i kvalifikacija usklađenih sa evropskim standardima,
– obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluaciju rezultata  studenata i nastavnika, odnosno studijskog programa u celini, inoviranje opreme i nastavnog materijala.

 

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Svoje dugogodišnje iskustvo u razvoju kadra iz oblasti elektrotehnike i računarstva uz prilagođavanje savremenim zahtevima i standardima visokog obrazovanja usmerno je i ugrađeno u opšte i posebne ciljeve studijskog programa master strukovnih studija Multimedijalne komunikacione tehnologije. Opšti ciljevi master strukovnih studija Multimedijalne komunikacione tehnologije su usklađeni sa ciljevima visokog obrazovanja utvrđenih zakonom kao i aktima Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš. Opšti ciljevi su usaglašeni sa odgvorajućom kvalifikacijom i iskazani su kroz znanja, veštine, sposobnosti i stavove koje će budući master sturkovnii inženjeri steći.
Posebni ciljevi ovog studijskog programa usmerni su na to student stekne nova i dopuni postojeća znanja stečena na osnovnim strukovnim ili akademskim studijama i ovlada istima iz oblasti multimedijalnih komunikacionih tehnologija i primeni ih u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar oblasti u kojima mutlimedijlane komuniakcione tehnologije imaju adekvatnu primenu.
Stečena znanja, veštine, i stavovi omogući će studentima da uspešno rešavaju praktične probleme iz oblasti mulimedijalnih komunikacionih tehnologija u privrednim društvima i javnim ustanovama. Postavljeni ciljevi se periodično preispituju i usklađuju sa kretanjima u društvu i pravcima razvoja tehničko-tehnoloških nauka.