Raspored konsultacija

u LETNJEM semestru školske 2023/2024. god.


dr Aleksandra Boričić Profesor strukovnih studija Utorak 12:00 – 13:00
dr Aleksandra Marinković Profesor strukovnih studija Sreda 15:00 – 17:00
dr Anica Milošević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 12:00 – 13:00
Sreda 12:00 – 13:00
dr Biljana Milutinović Profesor strukovnih studija Ponedeljak 10:00 – 11:00
Utorak 15:00 – 16:00
dr Boban Cvetanović Profesor strukovnih studija Petak 13:00 – 14:00
dr Danijela Zlatković Profesor strukovnih studija Utorak 10:00 – 11:00
Četvrtak 16:00 – 17:00
dr Dejan Blagojević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 14:00 – 15:00 (Bežične senzorske mreže)
Utorak 12:00 – 13:00 (Senzori i pretvarači)
Četvrtak 12:00 – 13:00 (WEB dizajn)
dr Dejan Bogićević Profesor strukovnih studija Utorak 11:00 – 12:00
Sreda 15:00 – 16:00
dr Dušan Radosavljević Profesor strukovnih studija Utorak 11:00 – 13:00
dr Dušan Stefanović Profesor strukovnih studija Sreda 14:00 – 15:00
Četvrtak 12:00 – 13:00
dr Zoran Veličković Profesor strukovnih studija Utorak 16:00 – 17:00
dr Marija Boranijašević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 12:00 – 13:00
Sreda 17:00 – 18:00
dr Milica Cvetković Profesor strukovnih studija Ponedeljak 17:00 – 18:00
Utorak 12:00 – 13:00
dr Miloš Ristić Profesor strukovnih studija Sreda 10:15 – 11:15
Sreda 17:00 – 18:00
dr Miloš Stojanović Profesor strukovnih studija Ponedeljak 10:00 – 11:00
dr Nataša Bogdanović Profesor strukovnih studija
dr Nataša Savić Profesor strukovnih studija Četvrtak 12:00 – 13:00
dr Nikola Sekulović Profesor strukovnih studija Sreda 17:00 – 18:00
Četvrtak 15:00 – 16:00
dr Petar Đekić Profesor strukovnih studija Utorak 12:00 – 13:00
Utorak 15:00 – 16:00
dr Slađana Živković Profesor strukovnih studija Četvrtak 15:00 – 16:00
dr Slavimir Stošović Profesor strukovnih studija Četvrtak 10:00 – 11:00
dr Srđan Jovković Profesor strukovnih studija Četvrtak 12:00 – 14:00
dr Jelena Bijelić Viši predavač Sreda 15:00 – 16:00
dr Vladimir Popović Viši predavač Ponedeljak 17:00 – 18:00
Četvrtak 12:00 – 13:00
mr Danica Milošević Viši predavač Ponedeljak 12:00 – 13:00
Četvrtak 10:00 – 11:00
dr Milan Pavlović Viši predavač Ponedeljak 12:00 – 13:00
Četvrtak 16:00 – 17:00
dr Milan Stanković Viši predavač Četvrtak 10:00 – 12:00
dr Marjan Petrović Predavač Ponedeljak 10:00 – 11:00
Petak 14:00 – 15:00
mr Violeta Stojanović Predavač Sreda 12:00 – 13:00
Četvrtak 13:00 – 14:00
mr Danijela Aleksić Predavač Utorak 16:00 – 17:00
Petak 12:00 – 13:00
mr Slađana Nedeljković Predavač Ponedeljak 12:00 – 13:00
Spec.  inž. građ. Milan Protić Predavač Utorak 12:00 – 13:00
Sreda 12:00 – 13:00
Jovan Mišić Asistent Ponedeljak 16:00 – 17:00
Utorak 10:00 – 11:00
Gordana Jović Asistent Ponedeljak 16:00 – 17:00
Četvrtak 13:00 – 14:00
Dunja Stojanović Asistent Utorak 17:00 – 18:00
Četvrtak 12:00 – 13:00
Dušan Kocić Asistent Sreda 11:00 – 12:00
Četvrtak 11:00 – 12:00
Petak 12:00 – 13:00
Matija Milošević Asistent Sreda 14:00 – 15:00
Četvrtak 11:00 – 12:00
Milan Savić Asistent Ponedeljak 12:00 – 13:00
Četvrtak 17:00 – 18:00
Milena Nikolić Asistent Utorak 14:00 – 15:30
Sreda 15:00 – 16:00
Petak 15:00 – 16:30
Natalija Petrović Asistent Sreda 14:00 – 15:00
Nikola Vukotić Asistent Ponedeljak 12:00 – 14:00
Utorak 12:00 – 13:00
Četvrtak 13:30 – 14:30
Nikola Milutinović Asistent Ponedeljak 18:00 – 19:00
Utorak 09:00 – 10:00
Sandra Stanković Asistent Sreda 10:00 – 11:00
Četvrtak 12:00 – 13:00
Stefan Mihajlović Asistent Ponedeljak 13:00 – 14:00
Sreda 14:00 – 15:00
Zoran Milić Saradnik u nastavi Ponedeljak 08:15 – 09:15
Petak 14:00 – 15:00
Milica Janković Saradnik u nastavi Ponedeljak 14:00 – 15:00
Četvrtak 11:00 – 12:00
Nemanja Petrović Saradnik u nastavi Ponedeljak 14:00 – 15:00
Četvrtak 11:00 – 12:00