STUDIJSKI PROGRAM: UPRAVLJANJE OTPADOM


INFORMATOR UPRAVLJANJE OTPADOM


STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA
Naziv studijskog programa je Upravljanje otpadom, a glavni cilj je obrazovanje i osposobljavanje studenata da, kao budući master strukovni inženjeri, budu direktno uključeni u radni proces i da kvalitetno obavljaju delatnosti iz oblasti upravljanja otpadom i uopšte zaštite životne sredine.
Vrsta i nivo studija su master strukovne studije – drugi nivo visokog obrazovanja. Kroz studije na ovom studijskom programu, studenti stiču znanja i razvijaju veštine neophodne za razumevanje konkretnih praktičnih zadataka iz struke, kao i odgovarajući nivo osposobljenosti da te zadatke rešavaju.
Nakon završenih dvogodišnjih studija (četiri semestra), osvojenih 120 ESPB bodova i odbranjenog master rada, stiče se stručni naziv: Master strukovni inženjer zaštite životne sredine.

 

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA
Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata da primenjuju različite metode i koriste savremene alate, kako bi postali kvalitetni stručnjaci, koji se bave poslovima zbrinjavanja otpada u integrisanom sistemu upravljanja otpadom i to kroz ispitivanja i karakterizaciju otpada, analizu uticaja otpada na životnu sredinu, primenu odgovarajućih metoda za tretman otpada, monitoring postrojenja za tretman čvrstog otpada i otpadnih voda, kroz upravljanje projektima itd.
Osim što nudi srodan ili sličan sadržaj programa, kao i strukovneškole sa evropskog i svetskog obrazovnog područja, ovaj  studijski program  omogućava studentima i:

– analizu i razumevanje problema u oblasti životne sredine i naročito oblasti upravljanja otpadom;
– primenu metoda i alata za rešavanje tih problema;
– ocenjivanje složenih ekoloških, socijalnih i ekonomskih interakcija u održivom upravljanju životnom sredinom i – konkretno upravljanju otpadom;
– kritički pristup i ocenu zakonskih okvira u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
– obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluacija rezultata, kako studenata, tako i nastavnika, odnosno studijskog programa u celini.

 

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Škola, kroz ovaj studijski program, ima jasno postavljen i istaknut opšti cilj da osposobi studente da steknu opšta i stručna znanja i veštine, potrebne za uključivanje u radni proces i kvalitetno obavljanje strukovne delatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ishod procesa učenja je stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz osnovnih i posebnih, savremenih disciplina iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom (uključujući sposobnost vrednovanja i kritičkog razumevanja).