Obaveštenje o uvidu javnosti završnih radova

 

Ime i prezime Broj indeksa Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu
Dragan Jovanović RII 03/17 SISTEMSKI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA 8D MODELA od 16.12.2023. do 20.12.2023.
Ivona Milenović RER 15/18 IZRADA VEB STRANICE ZA PROMET NEKRETNINA od 27.04.2023. do 01.05.2023.
Aleksandar Marinković RDS 40/16 UTICAJ OPOJNIH DROGA NA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU KONTROLE VOZAČA od 05.04.2023. do 09.04.2023.
Sandra Stojiljković RDS 42/19 SPECIFIČNOSTI VEŠTAČENJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA UČEŠĆEM MOPEDA I MOTOCIKLA od 04.04.2023. do 08.04.2023.
Stefan Stanojević REK 23/18 KARAKTERISTIKE I STRUKTURE SOLARNIH PUNJAČA ZA AUTOMOBILE od 28.03.2023. do 01.04.2023.
Jelena Milićević RZ 10/18 GEOTERMALNI IZVORI ENERGIJE KURŠUMLIJSKE, LUKOVSKE I PROLOM BANJE od 26.03.2023. do 30.03.2023.
Boris Brzački SII 35/19 UPRAVLJAČKI SISTEM MAŠINE ZA SAVIJANJE ŽICE IZRAĐENE ADITIVNOM TEHNOLOGIJOM od 25.03.2023. do 29.03.2023.
Darko Stojković RII 13/19 IZRADA PROTOTIPA MAŠINE ZA SAVIJANJE ŽICE ADITIVNOM TEHNOLOGIJOM od 22.03.2023. do 26.03.2023.
Nemanja Milojković SZ 41/18 RECIKLAŽA OTPADNIH PNEUMATIKA od 14.03.2023. do 18.03.2023.
Miloš Petrović SZ 34/19 PRORAČUN I NAČIN MONTIRANJA SOLARNIH PANELA od 10.03.2023. do 14.03.2023.
Miloš Pantelić RER 17/19 MIDI KONTROLER BAZIRAN NA MIKROKONTROLERU ATMEGA 328 od 10.03.2023. do 14.03.2023.
Uroš Novčić RER 23/18 PRIMENA INTERAKTIVNO INKREMENTALNIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU SOFTVERA od 09.03.2023. do 13.03.2023.
Darko živković REK 16/15 RAZVOJ KOMUNIKACIONIH REŠENJA HMS UREĐAJA od 01.03.2023. do 05.03.2023.
Miša Stamenković RDS 19/17 EKSPERTIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PRILIKOM IZVOĐENJA RADNJI SKRETANJE ULEVO I POLUKRUŽNO OKRETANJE od 28.02.2023. do 04.03.2023.
Aleksandar Marinković SZ 47/17 PROCENA UTICAJA AMBALAŽNOG OTPADA PAPIR I KARTON NA ŽIVOTNU SREDINU od 23.02.2023. do 27.02.2023.
Aleksandar Živković RII 39/18 KVALITET OBRAĐENIH POVRŠINA PRI OBRADI PLAZMOM od 21.02.2023. do 25.02.2023.
Marko Stepanović SER 51/19 KOMPARACIJA TEHNOLOGIJA ZA ADAPTACIJU IZGLEDA VEB STRANICA od 31.01.2023. do 06.02.2023.
Jovan Bogićević RER 34/18 IMPLEMENTACIJA INDEKSA PRIMENOM B-TREE STRUKTURE PODATAKA od 14.02.2023. do 18.02.2023.
Stefan Nikolić RER 45/17 KORIŠĆENJE BOOTSTRAP KOMPONENTI ZA REALIZACIJU WEB APLIKACIJE PRILAGODLJIVOG DIZAJNA od 27.12.2022. do 01.01.2023.
Zoran Stevanović SDS 69/18 ZNAČAJ I ULOGA NADZORA TAHOGRAFA U DRUMSKOM TRANSPORTU STUDIJA SLUČAJA od 12.01.2023. do 16.01.2023.
Ivan Čejović RZ 30/19 APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU RADARA NA PUTU od 23.12.2022. do 27.12.2022.
Maja Nikolić RZ 30/19 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU MAGACIONERA, RADNIKA NA LINIJI I RECEPCIONISTE od 22.12.2022. do 26.12.2022.
Milan Milenković RII 36/17 TEHNOLOŠKI POSTUPAK PROIZVODNJE ZUPČANIKA NA CNC MAŠINI od 10.12.2022. do 14.12.2022.
Dragan Cvejić REK 46/17 DIGITALNO ANALOGNA KONVERZIJA od 08.12.2022. do 12.12.2022.
Miša Đorđević RII 28/17 STVARANJE USLOVA ENERGETSKE NEZAVISNOSTI U REPUBLICI SRBIJI od 29.11.2022. do 03.12.2022.
Tamara Jovanović RZ 35/19 SOLARNA ENERGIJA U SRBIJI od 29.11.2022. do 03.12.2022.
Aleksandar Blagojević RII 07/19 KVALITET OBRAĐENIH POVRŠINA PRI OBRADI LASEROM od 26.11.2022. do 01.12.2022.
Maja Mihajlović RDS 05/19 PRIKAZ STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU PU ZAJEČAR SA POSEBNIM OSVRTOM NA UGROŽENOST DECE U SAOBRAĆAJU od 25.11.2022. do 29.11.2022.
Đorđe Stanković RDS 35/19 EKSPERTIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA RASKRSNICAMA SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA od 25.11.2022. do 29.11.2022.
Vojislav Ilić RDS 38/19 SPECIFIČNOSTI POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA ZA VOZAČE A KATEGORIJE U AUTO ŠKOLI WINTERA U PIROTU od 24.11.2022. do 28.11.2022.
Bogdan Savić REK 22/18 PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE OPTIČKIH KABLOVSKIH SISTEMA od 22.11.2022. do 26.11.2022.
Aleksandar Veličković RDS 56/18 POSTUPAK TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA PO NOVOM PRAVILNIKU SA POSEBNIM OSVRTOM NA KONTROLU SISTEMA ZA KOČENJE od 19.11.2022. do 23.11.2022.
Danilo Simonović RII 09/18 HIDRAULIČKI SISTEMI NA PUTNIČKIM VOZILIMA od 18.11.2022. do 22.11.2022.
Ana Stojanović RZ 10/19 EFIKASNO KORIŠĆENJE RESURSA I TRANZICIJA KA CIRKULARNOJ EKONOMIJI od 16.11.2022. do 20.11.2022.
Milena Mitić RZ 05/19 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U PREDUZEĆU MILSA NIŠ od 15.11.2022. do 19.11.2022.
Sava Vučković REK 02/19 PTT SKENERI ZA KORIŠĆENJE U POŠTANSKE SVRHE od 08.11.2022. do 12.11.2022.
Anđela Drvarević REK 12/17 ANALIZA KONCEPCIJA INTERNETA U 3G, 4G I 5G od 08.11.2022. do 12.11.2022.
Lazar Jovanović RDS 08/19 PRIKAZ STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU PU ZAJEČAR SA POSEBNIM OSVRTOM NA UGROŽENOST DVOTOČKAŠA U SAOBRAĆAJU od 28.10.2022. do 01.11.2022.
Milanče Živković RER 09/19 PRIMENA AGILNIH METODA U IZRADI WEB APLIKACIJA od 21.10.2022. do 25.10.2022.

Po zahtevu studenta Milančeta Živkovića, za raniju odbranu završnog rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 24.10.2022. godine.
Nikola Dicić RER 31/18 IMPLEMENTACIJAFIREWALLA u CISCO PACKET TRACER od 21.10.2022. do 25.10.2022.
Natalija Nikolić RZ 16/17 ANALIZA PONOVNE UPOTREBE OTPADNOG FREONA PRI RECIKLAŽI RASHADNIH UREĐAJA od 19.10.2022. do 23.10.2022.
Aleksandar Trajkov RG 15/19 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA PO+PR+1+PK U ALEKSANDROVAČKOJ ULICI U KRUŠEVCU od 15.10.2022. do 20.10.2022.

Po zahtevu studenta Aleksandra Trajkova, za raniju odbranu završnog rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 18.10.2022. godine.
Vojkan Stanković RG 13/19 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKTA PO+P+2+PK U ULICI ZELENGORSKOJ 29 U NIŠU od 15.10.2022. do 20.10.2022.

Po zahtevu studenta Vojkana Stankovića, za raniju odbranu završnog rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 18.10.2022. godine.
Veljko Dimitrijević RG 26/19 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA PO+P+3 U ULICI MARKA KRALJEVIĆA U PROKUPLJU od 15.10.2022. do 20.10.2022.

Po zahtevu studenta Veljka Dimitrijevića, za raniju odbranu završnog rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 18.10.2022. godine.
Đorđe Andrejević RDS 16/19 ORGANIZACIJA RADA MOTORNIH VOZILA SA POGONOM NA SVA ČETIRI TOČKA od 13.10.2022. do 17.10.2022.
Aleksandra Denić RDS 22/19 USLOVI I POSTUPAG POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA ZA VOZAČE B KATEGORIJE U AŠ FILIĆ U NIŠU od 13.10.2022. do 17.10.2022.
Nemanja Stanisavljević RG 24/19 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT P+3+Pk u ulici Cvijićeva bb u Kruševcu od 11.10.2022. do 15.10.2022.
Nikola Gardašević RG 29/17 ISPITIVANJE MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ŠIPOVA NA OBJEKTU U BABUŠNICI od 08.10.2022. do 12.10.2022.
Marijana Ilić RZ 18/19 BENEFITI RECIKLAŽE GRAĐEVINSKOG  OTPADA od 04.10.2022. do 08.10.2022.
Sandra Milanović RER 01/16 KOMPARATIVNA ANALIZA ALGORITAMA ZA PRONALAŽENJE NAJKRAĆE PUTANJE U GRAFU od 27.09.2022. do 01.10.2022.
Pavle Miljković RER 20/18 UPOTREBA PYTHON PROGRAMSKOG JEZIKA U AUTOMATIZACIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA SA WEB-A od 27.09.2022. do 01.10.2022.
Nikola Veljković REK 54/13 KONTROLA KUĆNIH APARATA PUTEM MOBILNOG TELEFONA od 27.09.2022. do 01.10.2022.
Sanja Pešić SDS 56/15 ODREĐIVANJE OPTIMALNOG BROJA TAKSI VOZILA U SISTEMU JAVNOG PREVOZA od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Stefan Ranđelović RER 15/16 ANALIZA RESPONZIVNOG KARAKTERA KOD POPULARNIH TEMA  WORD PRESS-A od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Nikola Marinković RER 67/16 UTICAJ PIXO DODATKA NA KORISNIČKI DOŽIVLJAJ od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Vladan Mladenov RER 31/19 KARAKTERISTKIE WORD PRESS DODATKA  ELEMENTOR PRO I NJEGOVA PRIMENA ZA EMITOVANJE AUDIO SADRŽAJA od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Stefan Stanković REK 13/15 PRIMENA EPROM MEMORIJA KOD UREĐAJA ZA SVETLOSNE EFEKTE od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Marko Todorović SER 55/15 KARAKTERISTIKE WORDPRESS DODATKA GUTENBERG I NJEGOVA PRIMENA ZA UNAPREĐENJE GRAFIČKOG DIZAJNA WEB STRANICA od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Đorđe Perić REK 13/19 SIMULACIJA NOMA SISTEMA U PROGRAMSKOM PAKETU MATLAB I ANALIZA VEROVATNOĆE GREŠKE U SLUČAJU BPSK MODULACIJE od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Miloš Radulović RDS 50/15 PRIKAZ STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU PU ZAJEČAR U PERIODU OD 2015. DO 2019. GODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PS KNJAŽEVAC od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Tijana Vidojković RDS 12/15 ZNAČAJ I UTICAJ SAOBRAĆAJNIH ISTRAŽIVANJA U PLANIRANJU SAOBRAĆAJA od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Lazar Ristić RDS 21/19 ULOGA INSTRUKTORA U PROCESU OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE U AŠ LEŠA BALE U PROKUPLJU od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Kristijan Ilić RDS 44/19 USLOVI I POSTUPAK POLAGANJA ISPITA ZA VOZAČE B KATEGORIJE U AŠ LEŠA BALE U PROKUPLJU od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Nevena Živković RDS 18/19 ULOGA ISPITIVAČA U PROCESU OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE U AŠ OBAVEZAN SMER U VARVARINU od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Milorad Krstić RII 42/18 TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE PROIZVODA UMETAK PROGRAMIRANJEM CNC MAŠINE od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Ana Mitrović RII 52/16 TEHNOLOGIJE ZA IDENTIFIKACIJU I SEPARACIJU RECIKLABILNIH FRAKCIJA U OTPADU od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Maja Mitrović SZ 48/15 ANALIZA RECIKLAŽNIH OZNAKA NA AMBALAŽI od 24.09.2022.  do 28.09.2022.
Filip Dačević RII 30/16 RECIKLAŽA OTPADNE BIOMASE BRIKETIRANJEM I PELETIRANJEM od 24.09.2022. do 28.09.2022.
Uroš Đorđević REK 22/16 INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD HIDROTURBINE NA CENTRALI ŽUTA STENA od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Stefan Drobljak REK 05/18 KARAKTERISTIKA IZVORA JEDNOSMERNOG NAPONA od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Tamara Ilić SDS 62/15 ZNAČAJ, KARAKTERISTIKE I NAČINI REŠAVANJA PROBLEMA PARKIRANJA od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Janko Stamenković REK 38/16 POZICIONIRANJE I OMOGUĆAVANJE USLUGA LOKACIJE PUTEM BAZNE STANICE HUAWEI od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Milica Denić RDS 15/15 PUT KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Ilija Nikolić SER 40/15 OS  REŠENJE ZA RAČUNOVODSTVO – MANAGER od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Saša Đorđević SER 13/16 PROJEKTOVANJE TK MREŽNIH SERVISA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG ALATA GEO STRUCT od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Danijel Jovanović RII 18/16 EKONOMSKA I EKOLOŠKA ISPLATIVOST  RECIKLAŽE  GUME od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Lazar Trifunović SER 58/19  IZRADA WEB APLIKACIJE MOJA KUHINJA od 23.09.2022.  do 27.09.2022.
Miljan Marković RZ 12/19 REFORME ENERGETSKOG SEKTORA SRBIJE od 23.09.2022. do 27.09.2022.

Po zahtevu studenta Miljana Markovića, za raniju odbranu završnog  rada, a po odobrenju Rukovodioca odseka Niš, prekida se javni uvid dana 22.09.2022. godine.
Aleksandar Cerovina RER 23/19 INTERFEJS ZA PROMENU INTENZITETA ZVUKA MULTIMEDIJALNIH APLIKACIJA POKRETOM RUKE, BAZIRAN NA MIKROKONTROLERU ATMEGA328 od 23.09.2022. do 27.09.2022.
Nikola Nedeljković RER 50/18 NAPAD UMETANJEM KODA U RELACIONIM BAZAMA PODATAKA od 22.09.2022. do 26.09.2022.
Lazar Panić REK 28/16 BAZNA STANICA UNUTRAŠNJEG HUAWEI -A od 22.09.2022. do 26.09.2022.
Luka Tišma RER 23/16 KREIRANJE IZVEŠTAJA U VISUAL STUDIO OKRUŽENJU KORIŠĆENJEM SQL UPITA od 22.09.2022.  do 26.09.2022.
Đorđe Nikolić RII  14/19 UPRAVLJAČKI SISTEM KOORDINATNE MERNE MAŠINE od 22.09.2022.  do 26.09.2022.
Maja Mitrović RII 09/19 INTEGRACIJA ROBOTA I CNC MAŠINE od 21.09.2022.  do 25.09.2022.
Stefan Spasić SII  55/16 AKT O PROCENI RIZIKA I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U TOPLANI PIROT od 21.09.2022. do 25.09.2022.
Tamara Mitić SDS 62/15 ZNAČAJ, KARAKTERISTIKE I NAČINI REŠAVANJA PROBLEMA PARKIRANJA od 21.09.2022. do 25.09.2022.
Mima Đorđević  RZ 01/19 ANALIZA UTICAJA OTPADNIH VODA NA KVALITET VODE ZA PIĆE od 21.09.2022. do 25.09.2022.
Danilo Stanković RII 25/17 IZRADA DELA D2 TEHNOLOGIJOM DUBOKIM IZVLAČENJEM od 20.09.2022. do 24.09.2022.
Filip Stojanović  SER 59/17 SERIJSKI PORT MIKROKONTROLERA ATMEGA328 od 20.09.2022. do 24.09.2022.
Jordan Stanišev  REK 26/19 INSTALACIJA I ANALIZA BUDŽETA LINKA VSAT SISTEMA od 17.09.2022. do 21.09.2022.
Marija Bojičić  SZ 46/19 ANALIZA RECIKLAŽNIH PROCESA PRI TRETIRANJU ALUMINIJUMSKE AMBALAŽE od 16.09.2022. do 20.09.2022.
Andrija Dimitrijević RII 05/19 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU RUKOVAOCA VILJUŠKAROM od 16.09.2022.  do 20.09.2022.
Lazar Nikolić RER 01/19 KOMPARATIVNA ANALIZA FLASK I JANGO RADNIH OKVIRA od 15.09.2022.  do 19.09.2022.
Miloš Stanojević RER 28/19 IZRADA WEB SHOP APLIKACIJE KORIŠĆENJEM MVC ARHITEKTURE od 15.09.2022.  do 19.09.2022.
Dušan Radović REK 21/19 STANDARDI U RAZVOJU KABLOVSKE TELEVIZIJE U SAD od 14.09.2022.  do 18.09.2022.
Đorđe Petrović RER 33/16 PRIMENJENI ALGORITMI U KOMUNIKACIJI IZMEĐU BLE MODULA I PAMETNIH TELEFONA ZA RAZVOJ SISTEMA ZA PRAĆENJE LOVAČKIH PASA od 14.09.2022.  do 18.09.2022.
Milica Vasić RZ 02/19 NOVI TRENDOVI ZELENE GRADNJE od 13.09.2022.  do 17.09.2022.
Stefan Jonić RDS 07/15 PRIMENA AUTOMATSKI VOĐENIH VOZILA U PRETOVARNIM LUKAMA I ROBNIM TERMINALIMA od 13.09.2022.  do 17.09.2022.
David Kostić RDS 28/15 ULOGA PARATRANZITA U REALIZACIJI PUTOVANJA NA PROSTORU ZAJEČARSKOG OKRUGA od 10.09.2022.  do 14.09.2022.
Miona Živković RG 09/19 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU GRAĐEVINSKE STRUKE POSLODAVCA I MONTERA PVC/ALU STOLARIJE od 10.09.2022.  do 14.09.2022.
Mladen Petrović RII 01/19 LASERSKO GRAVIRANJE PLOČICE OD PLEKSIGLASA od 10.09.2022.  do 14.09.2022.
Dalibor Milosavljević RER 25/17 HRONOLOGIJA RAZVOJA MREŽNIH SERVISA od 06.09.2022.  do 10.09.2022.
Nikola Stanković RG 38/15 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENOG POSLOVNOG OBJEKTA PO+PR+2+PK U ULICI RADMILA Đorđevića BB U JAGODINI od 05.09.2022.  do 10.09.2022.
Filip Krčmarević RER 22/19 PYTHON WEB SERVIS KAO PODRŠKA UNITY KLIJENTSKOJ APLIKACIJI od 31.08.2022.  do 04.09.2022.
Veljko Jevtić RER 3/18 IMPLEMENTAACIJA REGEXP IZRAZA U RELACIONIM BAZAMA PODATAKA od 29.08.2022.  do 02.09.2022.
David Davidović RER 66/16 IZRADA KOMPONENATA KORISNIČKOG INTERFEJSA KORIŠĆENJEM – JS BIBLIOTEKE REACT od 26.08.2022.  do 30.08.2022.
Nikola Ljubenov REK 03/19 ANALIZA KONSTELACIJE – STARLINK SATELITA od 26.08.2022.  do 30.08.2022.
Anđela Nikolić RZ 15/19 UVOĐENJE ZELENIH PRAKSI U ZAŠTITI KVALITETA ZEMLJIŠTA od 25.08.2022. do 29.08.2022.
Vojin Milosavljević REK 06/18 REALIZACIJA KDS SERVISA KOD VODEĆEG OPERATERA U REPUBLICI SRBIJI  od 23.08.2022. do 28.08.2022.
Đurđina Stojanović RZ 04/19 TOPLOTNO ZAGAĐENJE REKA U SRBIJI od 22.08.2022.   do 27.08.2022.
Srećko Živković RII 32/18 ENERGETSKA NEZAVISNOST U REPUBLICI SRBIJI  od 19.08.2022.  do 24.08.2022.
Matija Sekulić RDS 10/17 ISTRAŽIVANJE I ZNAČAJ STAVOVA MLADIH VOZAČA O UPOTREBI ALKOHOLA  od 12.08.2022.  do 17.08.2022.
Marijana Stanisavljević RER 10/17 PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA ONLINE TRGOVINU  od 18.06.2022.  do 22.06.2022.