STUDIJSKI PROGRAM: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I UPRAVLJANJE IZGRADNJOM


INFORMATOR GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I UPRAVLJANJE IZGRADNJOM


STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Svrha studijskog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom master strukovnih studija je obrazovanje visoko stručnog kadra iz oblasti građevinarstva kao velike privredne grane sa važnom ulogom u ukupnom razvoju društva. Formiranje stručnog kadra koji će, kroz pohađanje časova aktivne nastave i stručo osposobljavanje tokom obavljanja stručne prakse uz nadzor eminentnih stručnjaka uoblasti građevinarastva, biti osposobljen za rad u građevinskoh praksi je od značaja za privredni razvoj u Srbiji.
Studijski program Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom master strukovnih studija pruža studentu mogućnost da usvoji kompetencije širokog raspona iz domena izrade projekata i izvođenja svih vrsta građevinskih objekata (niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje) standardnih veličina ili manjih kapaciteta.
Savladavanjem svih elemenata studijskog programa student postaje strukovni master inženjer građevinarstva sa adekvatnim kompetencijama za rad u privrednim društvima i javnim institucijama na poslovima koji spadaju u oblast građevinarstva. Neka od zanimanja koje studenti mogu obavljati po završetku studijskog programa su: odgovorni rukovodilac radova u okviru visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, građevinski inženjer u JP vezanim za građevinsku delatnost, upravnim i inspekcijskim organima u opštini, saradnik u izradi tehničke dokumentacije, projektant građevinskih konstrukcija i dr.
Nakon završenih dvogodišnjih studija (četiri semestra), osvojenih 120 ESPB bodova i odbranjenog master rada, stiče se stručni naziv: STRUKOVNI MASTER INŽENJER GRAĐEVINARSTVA