Osnovni podaci

 

Naziv: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš
Adresa škole: Aleksandra Medvedeva br. 20, 18000 Niš, Republika Srbija
Telefoni: 018 588 211, 588 039, 588 040


Rukovodilac odseka: dr Petar Đekić, profesor strukovnih studija
Pomoćnik rukovodioca za nastavu i akreditaciju: dr Milica Cvetković, profesor strukovnih studija
Pomoćnik rukovodioca za saradnju sa privredom, studija po dualnom modelu i promociju Odseka Niš: Miloš Ristić, profesor strukovnih studija
Katedra za industrijsko  i mašinsko inženjerstvo: dr Biljana Milutinović, profesor strukovnih studija
     ♦ Pomoćnik šefa katedre: sci Damjan Stanojević, predavač
     ♦ Sekretar katedre: Gordana Jović, asistent
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za napredne tehnologije: dr Milan Pavlović, viši predavač
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za mašine i materijale: dr Petar Ćekić, profesor strukovnih studija
Katedra sa civilno inženjerstvo: dr Dejan Bogićević, profesor strukovnih studija
     ♦ Pomoćnik šefa katedre: Jovan Mišić, asistent
     ♦ Pomoćnik šefa katedre: Nemanja Petrović, asistent
     ♦ Sekretar katedre: Milan Protić, asistent
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za saobraćajno inženjerstvo: Stefan Mihajlović, saradnik u nastavi
     ♦ Rukovodilac Laboratorije zazaštitu životne sredine: Sandra Stanković, asistent
Katedra za informaciono-komunikacione tehnologije: dr Dušan Stefanović, profesor strukovnih studija
     ♦ Sekretar katedre: dr Nataša Bogdanović, profesor strukovnih studija
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za računarske mreže: dr Dušan Stefanović, profesor strukovnih studija
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za IoT (Internet of Things): Milan Savić, asistent
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za elektrotehniku i merenja: mr Danijela Aleksić, predavač
     ♦ Rukovodilac Laboratorije za multimedijalne tehnologije: dr Nataša Bogdanović, profesor strukovnih studija
     ♦ Rukovodilac Samsung APS Laboratorije: dr Slavimir Stošović, profesor strukovnih studija
Sekretar odseka: Jelena Petković, diplomirani pravnik
Lice za bezbednost i zdravlje na radu: Predrag Micić, dipl. inž. tehn.

Žiro račun: 840-2111666-06
WEB: http://www.odseknis.akademija.edu.rs
E-mail: odseknis@akademijanis.edu.rs
PIB: 111700788 
Matični broj: 17922530 
JBKS: 74823
Šifre delatnosti: 8542 Visoko obrazovanje

Ostvarivanje visokog obrazovanja kroz osnovne strukovne studije prvog stepena i master strukovne studije drugog stepena u okviru akreditovanih studijskih programa u cilju prenošenja naučnih i stručnih znanja i veština i obezbeđivanja stručnog podmlatka.

Škola obavlja i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i stručnog rada:

8559 Ostalo obrazovanje
5811 Izdavanje knjiga
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5819 Ostala izdavačka delatnost
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
5829 Izdavanje ostalih softvera
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultativne delatnosti u oblasti informacionih tehnologija
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
7312 Medijsko predstavljanje
7320 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
8510 Predškolsko obrazovanje
8541 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti
9101 Delatnosti biblioteke i arhiva
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke aktivnosti
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
7120 Tehničko istraživanje i analize
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7119 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama