08
nov

OBAVEŠTENJE

Studenti koji plaćaju školarinu u ratama  u obavezi su da se jave studentskoj službi radi preuzimanja ugovora do 30.11.2023. godine.

31
okt

OBAVEŠTENJE – PREDAVANJE

logo biblioteka SM BG
cobson logo

U organizaciji Akademije tehničko – vaspitačkih strukovnih studija Niš, u Amfiteatru A1  Odseka Niš,  07. novembra 2023. godine (utorak) u 11:30. časova, održaće se predavanje na temu: Pretraživanje naučnih izvora informacija, vrednovanje naučnog rada, citatni indeksi autorsko pravo i plagijarizam. Predavači su Dejana Kavaja Stanišić i dr Sanja Antonić iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ iz Beograda.
Pozivamo sve zainteresovane studente, istraživače, saradnike, asistente i profesore Akademije da prisustvuju ovom predavanju.

PROGRAM OBUKE

30
okt

OBAVEŠTENJE – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Obaveštavaju se studenti da će se nastava na master strukovnim studijama odvijati u prostorijama Odseka Niš prema objavljenom rasporedu.

30
okt

OBAVEŠTENJE – ARHITEKTURA

Nastava na studijskom programu ARHITEKTURA počinje 07.11.2023. po rasporedu nastave koji će biti naknadno objavljen.

23
okt

OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 3. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024. GOD. – OSNOVNE/MASTER STUDIJE


KONAČNA RANG LISTA U 3. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024. GOD. – OSNOVNE STUDIJE

Upis primljenih kandidata 24.10.2023. od 8 do 13 časova.

Potrebno za upis:
– originalna diploma,
– originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom – pročitanu,
– dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02
– kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

KONAČNA RANG LISTA U 3. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024. GOD. – MASTER STUDIJE

Upis primljenih kandidata 24.10.2023. od 8 do 13 časova.

Potrebno za upis:
– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 8.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.
– za strane državljane iznosi 1.000 evra u dinarskoj protivrednosti

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

20
okt

19
okt

OBAVEŠTENJE – VANREDNI ISPITNI ROK OKTOBAR 3

Obaveštavaju se studenti osnovnih i master strukovnih studija Odseka Niš da će 26. oktobra 2023. godine biti održan vanredni Oktobar 3 ispitni rok. U ovom roku ispite mogu polagati svi studenti koji upišu narednu školsku godinu.

U vanrednom ispitnom roku ispiti se polažu 26. oktobra 2023. god. od 16 časova.

Prijava ispita (onlajn) je od 23. do 25. oktobra 2023. god. Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
Cena ispitne prijave je 2.000 dinara.

Napomena:
Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici (KOJI MOŽETE VIDETI NA SVOM NALOGU U DELU FINASIJE (JEDINSTVENI POZIV NA BROJ)) i izvrši uplatu najkasnije do 24.10.2023. godine do 12 časova) da bi Vaša uplata bila na vreme evidentirana.

PRIKAŽI SVE

PARTNERI