Naučna oblast: MAŠINSKO INŽENJERSTVO

Studijski program master strukovnih studija PROIZVODNO-INFORMACIONE TEHNOLGIJE (MSS PIT) uspešno je akreditovan na 61. redovnoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) 29. oktobra 2020. godine

Kroz studije na ovom studijskom programu, studenti stiču nova znanja, dodatno razvijaju veštine i izgrađuju stavove u odnosu na prethodno stečene kompetencije na osnovnim strukovnim studijama studijskog programa Industrijsko inženjerstvo.

Ta nova znanja i veštine su im neophodne za razumevanje i rešavanje konkretnih složenih praktičnih problema u savremenom mašinstvu i u skladu su sa potrebama industrije, naročito u oblasti proizvodno-informacionih tehnologija. Kurikulum studijskog programa prati trendove Industrije 4.0, čime se obezbeđuje transfer naprednih tehnologija u razvoj mašina i proizvodnih procesa budućnosti, a što odgovara potrebama privrede regiona Niša u oblasti proizvodnog mašinstva.

Sticanjem znanja, razvijanjem veština i izgrađivanjem stavova i sposobnosti iz oblasti mašinskog inženjerstva, studijski program master strukovnih studija Proizvodno – informacione tehnologije, doprinosi razvoju potrebnih kvalifikacija strukovnih master inženjera mašinstva, čime student stiče odgovarajuće stručne, društveno opravdane kompetencije koje su u potpunosti korisne i primenljive u njegovom radnom procesu.

Osim što nudi srodan ili sličan sadržaj programa, kao i strukovne škole sa evropskog i svetskog obrazovnog područja, ovaj  studijski program  osposobljava studente da:

  • Vrše analizu ponašanja materijala u proizvodnim obradnim procesima;
  • Kreiraju CAD model proizvoda i isti posredstvom računarski podržanih proizvodnih alata i sredstava izrade prema definisanom tehnološkom postupku;
  • Primenom savremenih postupaka obrade i tehnologija, u dinamičnom poslovnom okruženju, uspešno vode složene proizvodne projekte;
  • Posredstvom infrmacionog sistema razmenjuju informacije, prate tehnološki postupak proizvodnje i rade sa projektnom dokumentacijom;
  • Upravljaju održavanjem mašisnkih sistema a posebno hidrauličkih i pneumatskih sistema prema standardu ISO/TS (IATF) 16949;
  • Primenom alata za statičku kontrolu procesa vrše proveru i kontrolu kvaliteta;
  • Razumeju mesto, ulogu i odgovornost strukovnog master inženjera mašinstva u proizvodnji; …

 

Studijski program Proizvodno-informacione tehnologije teži da obezbedi društveno priznate kompetencije koje studentima daju čvrstu osnovu u principima mašinskog inženjerstva, razvijaju moć zaključivanja, komunikacije i sposobnost da rešavaju probleme u proizvodnom poslovnom okruženju. Takođe, stečene veštine, tokom studija, pripremaju strukovne master inženjere mašinskog inženjerstva da dalje razvijaju sebe i napreduju u profesionalnim karijerama kako bi odgovorili rastućim potrebama industrije i društva.

Ishod procesa učenja je stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz osnovnih i posebnih, savremenih disciplina iz oblasti mašinskog inženjerstva i proizvodno-informacionih tehnologija uključujući sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanja i primenu u oblasti proizvodne industrije. Stečene veštine obezbeđuju uspešnu komunikaciju i saradnju u vođenju složenih projekata gde je neophodno, na inovativan način, rešavati probleme.

 

KURIKULUM – Proizvodno-informacione tehnologije