OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA 1. PRODUŽENI UPISNI ROK


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2024/2025. GOD.


Upis primljenih kandidata 11.07.2024. od 8 do 13 časova u studentskoj službi (kancelarija 109 na prvom spratu).

Potrebno za upis:
– originalnu diplomu,
– originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom – pročitanu,
– dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02
– kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

DOLAZNA NASTAVNIČKA MOBILNOST SA UNIVERZITETA „AMERICAN UNIVERSITY OF EUROPE – FON“ U SKOPLJU

U periodu od 1. do 5. jula 2024. godine Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Odsek Niš, u okviru programa Erazmus+, posetili su profesori sa „American University of Europe – FON“ u Skoplju, Republika Severna Makedonija, prof. dr Savo Ashtalkoski, rektor Univerziteta, i prof. dr Slavčo Čungurski, prorektor Univerziteta.
Profesor dr Dejan Blagojević gostima je održao prezentaciju o mogućnostima upotrebe bespilotnih letelica, dok je profesor dr Slavimir Stošović predstavio sva tri odseka Akademije i saradnju sa privredom. Ispred Tima za međunarodnu saradnju dr Marija Boranijašević i Nikola Milutinović predstavili su rad Centra za međunarodnu saradnju i mogućnosti dalje saradnje kroz zajedničke projekte.   

SVEČANA CEREMONIJA U KOMPANIJI „LEONI“

Prva generacija studenata sa smera Industrijsko inženjerstvo na Odseku Niš Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija koji su nastavu slušali po dualnom modelu položila je poslednji ispit u kompaniji „Leoni“ i time završila svoje obaveze prema kompaniji. Tim povodom održana je svečana ceremonija u prostorijama kompanije.

GALERIJA

KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2024/2025. GOD.


*Molba za upis na drugi studijski program podnosi se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109), a podnose se posle objavljivanja konačne rang liste, odnosno do subote 6. jula 2024. godine do 13:30 časova, a molbe će biti razmatrane u 14 časova u prostoriji 103 na 1. spratu (Amfiteatar A3) uz obavezno prisustvo kandidata.

Napomena: Svi zainteresovani kandidati za upis na studijski program Drumski saobraćaj a ne žele da menjaju studijski program moraju biti lično prisutni u subotu 6. jula 2024. god u 14 časova u prostoriji 103 na 1. spratu (Amfiteatar A3).


OBAVEŠTENJE 

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 04.07. i 05.07.2024. od 8 do 13 časova.

Potrebno za upis:
– originalnu diplomu,
– originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom – pročitanu,
– dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02

Upis primljenih kandidata koji sami plaćaju školarinu će biti 06.07.2024. od 8 do 13 časova.

Potrebno za upis:
– originalnu diplomu,
– originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom – pročitanu,
– dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02
– kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE – JEDINSTVENA RANG LISTA


JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2024/2025. GOD.


 O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti u utorak 2. jula 2024. godine do 11:00 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u utorak 2. jula 2024. god. u 12 časova uz lično prisustvo kandidata.

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT

1. jula 2024. godine održan je prijemni ispit na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Na Odseku Niš budući studenti su danas polagali prijemni ispit za upis na sledeće studijske programe: Računarko-komunikacione tehnologije i sistemi, Industrijski inženjerstvo, Arhitektura, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Drumski saobraćaj.

Prvi produženi upisni rok:
Od 7. do 9. jula 2024. god. – onlajn prijave,
Od 8. do 9. jula 2024. god. prijava u prostorijama Odseka Niš,
10. jula 2024. god. prijemni ispit,
11. jula 2024. god. upis primljenih kandidata.
Broj slobodnih mesta biće objavljen 6. jula 2024. god.